Sebastian Næss Langaas er daglig leder i Cruit AS. Han kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Kvalitet hos leverandører av rekrutteringstjenester vurderes vidt forskjellig fra anbud til anbud. Dette er en gjennomgang av hva vi møter hos offentlige kunder, og noen tanker om hvordan det fungerer fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud CV på utførende rådgiver CVen til utførende rådgiver vil…

Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Riktig måte å be leverandører om å prise rekrutteringstjenester kan variere. Offentlige anbud og minikonkurranser har mange forskjellige løsninger. Her er noen tanker om de vurderinger en offentlig innkjøper må gjøre, sett fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud Vær tydelig i beskrivelser Det er ofte…

Cruit skal levere rekrutteringstjenester til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Cruit AS har blitt valgt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som kompetanse og kapasitetsleverandør av rekrutteringstjenester i en rekke rekrutteringsprosesser de neste månedene. IMDi skal i månedene fremover lyse ut cirka 16 ledige stillinger fordelt på 7 separate rekrutteringsprosesser. Stillingene er organisatorisk plassert i ulike avdelinger og dermed fordelt på 4-5 ulike rekrutterende ledere i IMDi,…

Rekruttering av lederstillinger og spesialister til landets helseforetak

Cruit AS har blitt valgt som en av kun tre leverandører som skal levere rekrutteringstjenester innen kategorien “andre lederstillinger og spesialiststillinger” til alle landets helseforetak. I en grundig anbudsrunde har Sykehusinnkjøp gjennomført en utlysning av rekrutterings- og organisasjonsutviklingsrammeavtaler, og 30.04.2020 kom resultatene fra dette. I evalueringen av tilbydere har Cruit blitt vurdert til å gi…

Rekruttering av toppledere og lederstillinger til Bufdir

Formålet med rammeavtalen er å dekke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og -etatens behov for rekruttering. Bistanden gjelder primært toppleder/lederstillinger, men også fagspesialistroller (f.eks. innen digital utvikling, psykologspesialister, etc.). – Det er en stor tillitserklæring for oss at Bufdir har valgt å tegne avtale med oss i Cruit som leverandør av rekrutteringstjenester, og særlig hyggelig at vi blir…