Null stress og uten skuffelser

Norske arbeidsgivere har store utfordringer med innfasing av nyansatte.

Under 80% har tilfredsstillende tilbud i dag.

Fordi god innfasing starter med god rekruttering har cruit har lansert en tjeneste som integrerer begge deler i en helhetlig og sosial prosess. Til det beste for både ansettende ledere og nyansatte.

En bedre opplevelse for alle involverte bygget på empati og empiri

Tjenesten Individuell Innfasingsguide er et styringsdokument utviklet av cruit i samarbeid med oppdragsgiver og kandidater.

Guiden gjør det lettere for ansettende ledere å gi sine nyansatte en innfasingsopplevelse som overgår forventningene, gjennom å legge vekt på kandidaters medbrakte kompetanse og identitet.

Ta kontakt

Noen fordeler for ansettende leder

  • Høyere jobbtilfredshet og produktivitet hos ansatte
  • Stabile gode opplevelser hver gang
  • Full kontroll på nyansatte forventninger
  • Konkrete forslag som muliggjør individuelle tilbud for alle nye

Noen fordeler for kandidaten

  • Dine forventninger og muligheter for suksess settes i sentrum
  • Arbeidsgiver som husker hvorfor du ble ansatt og hva du er opptatt av
  • Kortere innkjøringstid og høyere produktivitet
  • Lettere å finne gode venner på jobben

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]