Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet.

Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere

Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Etterspørselen etter Cruits tjenester kommer hovedsakelig fra mellomstore og store bedrifter. Vi bistår også samarbeidspartnere og selvstendige konsulenter med å finne oppdrag og prosjekter.

  • Cruit skal ved bruk av sitt nettverk og sin bransjekunnskap, bistå sine kunder med å finne relevant kompetanse innenfor IT, samt kvalitetssikre denne.
  • Cruit  skal bistå samarbeidspartnerene med å finne oppdrag.
  • Cruit  bistår sine kunder med å finne riktige menneskelige ressurser med den forespurte kompetansen til både faste stillinger og midlertidige engasjement.