En trygg og erfaren rekrutteringspartner

Cruit er et rekrutteringsselskap som hver eneste dag sørger for å matche spennende arbeidsgivere med riktige kandidater. Vi rekrutterer nøkkelkompetanse til din organisasjon. Vi sier derfor at «vi finner teknologer, nøkkelpersonell og ledere til kunnskapsorganisasjoner i hele Norge». 

Gjennom vårt samarbeid vil du oppleve at vi er både grundige og effektive. Dette fordi vi har respekt for hvor viktig en rekrutteringsprosess er for alle parter, hvor stor påvirkning det har på kandidatens fremtidige karriere, og for deres evne til å nå deres mål.

Med våre 25 dyktige medarbeidere har vi bygget gode kunde- og kandidatopplevelser siden 1997. Du vil oppleve oss som personlige og kompetente, og som gir trygghet for prosess og gjennomføring. Det betyr at du vil møte rådgivere som er åpne og ærlige, og som legger igjen anvendbar verdi.

Vi vet at erfarne rådgivere med dokumentert kompetanse verdsettes. Derfor satser vi på kompetanseheving av våre ansatte (DNV-sertifiseringen av rekrutteringspersonell), og vi har ISO 9001-sertifisert vår leveranse innen kvalitet. Vi anbefaler også kun DNV-sertifiserte testverktøy i vår tjenesteleveranse, og vi er bevisste bærekraftskrav som blir stadig viktigere. Vi holder til i Oslo, i Tostrupgården.

I en verden som omstilles stadig raskere, vil dere oppleve at våre rådgivere er fremoverlente i møtet med digitaliseringskravene dere møter. Vi benytter selvsagt AI for å levere bedre kvalitet, og mer effektive prosesser, men dere skal være trygge på at våre prosesser er forankret i markedets beste praksis.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]

Riktig prosess og beste praksis

Vi har en gjennomarbeidet prosess fra A til Å basert på beste praksis som vi kaller en “strukturert rekrutteringsprosess, inkludert søk”. 

Vi starter med en grundig jobbanalyse der vi definerer kravene til stillingen slik at vi kommer riktig ut fra startblokkene. Vi benytter digitale verktøy for kandidattilfang, og vår egne prosess for å finne og motivere kandidater til akkurat din stilling – aktivt søk. 

Våre prosesser er utformet basert på sertifiseringskravene i personsertifiseringen for rekrutteringspersonell fra DNV, og selskapet er ISO9001-sertifisert for kvalitetsledelse

Vi er flinke med folk

Dette er det vi jobber med hver eneste dag, og det vi strekker oss mot. Vi forankrer vårt daglige arbeid i våre verdier:

  • Grundig og effektiv: Vår jobb er å finne riktig kandidat til din stilling. Innen avtalt tid vil vi finne de riktige kandidatene, som er riktig for din organisasjon. Vi tar ikke snarveier, vi er effektive i alle ledd, og vi leverer kvalitet hver eneste gang. Våre rekrutteringsprosesser er basert på bransjens beste praksis.
  • Personlig og kompetent: Vi er vår kundes forlengede arm, og våre kunder fortjener å bli representert på best mulig måte utad. Derfor kan vi vårt fag. Vi vet hvordan vi evaluerer, og vi har gjort det før. Vi har erfaringen til å gjøre et godt arbeid, og vi er dedikerte på å levere riktige råd.
  • Åpen og ærlig: «Vi gjør det vi sier, og vi sier det vi gjør.» Vi har integritet, og vi stiller de gode, vanskelige og riktige spørsmålene. Vi utfordrer, vi deler, vi forteller det du bør vite og vi lytter.

Erfarent team med leveransekvalitet

Våre tjenester gjennomføres alltid av kompetente senior rekrutteringsrådgivere som har riktig bransje- og stillingsforståelse for oppdraget. Vi satser på kompetanseheving av våre medarbeidere, og er et av selskapene med med flest DNV-sertifiserte rådgivere.

De har i tillegg med seg et kompetent researchteam for å sikre fremdrift, effektivitet og kvalitetssikring i prosessene. Dette gir både god kapasitet og god kompetanse. 

Tydelig kommunikasjon mot både oppdragsgiver og kandidater er svært viktig. Samtidig opplever vi at våre resultater blir best når kommunikasjonen mellom oss og oppdragsgiver er gjennom hele prosessen. Derfor søker vi å involvere, kvalitetssikre og kommunisere hyppig med vår oppdragsgiver.

Innovative tjenester gjennom effektiv bruk av AI og digitale løsninger

Vår tjenesteleveranse  er en kombinasjon av velutprøvde løsninger, og innovative metoder. Dette gjør vi blant annet ved å bruke AI og andre digitale løsninger effektivt og trygt. 

For å vinne kampen om de beste hodene kreves det nytenkning , innovasjon og ikke minst evnen til å presentere sin virksomhet som en attraktiv arbeidstaker. Vi har bygget gode verktøy for å komme ut i markedet med et relevant budskap for kandidatene som er aktuelle. 

Etter 25 års rekruttering av tunge teknologer så har vi erfaringen med å møte kravene til en smidig leveranse i en stadig mer digitalisert verden. Våre rådgivere er proaktive og effektive, og legger igjen merverdi hos deg som kunde, slik at du har et sterkere arbeidsgivermerkevare til neste rekruttering. 

Cruit hjelper deg

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi er åpne og ærlige i vår vurderinger, og gir gjerne vår vurdering av mulighetsrommet. 

Vi er gode på å tilpasse oss ulike oppdragsgivere, og jobber alltid hardt for å sikre et godt samarbeid. Derfor kan du stole på at vi vet hva du trenger, og hvordan vi skal gå frem for å skaffe deg det. 

Våre kunder velger oss fordi vi har høy kvalitet, og fordi vi er flinke med folk. Samtidig har vi gode prosesser som er basert på markedets beste praksis. 

Ta kontakt