Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Kvalitet hos leverandører av rekrutteringstjenester vurderes vidt forskjellig fra anbud til anbud. Dette er en gjennomgang av hva vi møter hos offentlige kunder, og noen tanker om hvordan det fungerer fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud CV på utførende rådgiver CVen til utførende rådgiver vil…

Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Riktig måte å be leverandører om å prise rekrutteringstjenester kan variere. Offentlige anbud og minikonkurranser har mange forskjellige løsninger. Her er noen tanker om de vurderinger en offentlig innkjøper må gjøre, sett fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud Vær tydelig i beskrivelser Det er ofte…