IFE – Institutt for energiteknikk

IFE Institutt for energiteknikk Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse i Norge. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som aktivt utvikler innovative løsninger gjennom mennesker og teknologi. Hvem er vi? Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi IFE har utviklet kunnskap som har spart petroleumsindustrien for milliarder og har…

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte vass- og energiressursene til landet. NVE varetar også de statlige forvaltingsoppgavene innen skredforebygging. Foto: NVE/Vegard Aasen Hvem er vi? Vi i NVE arbeider for at vi som samfunn skal håndtere klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom,…

Sikt

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Kunnskapssektoren driver norsk og internasjonal samfunnsutvikling fremover gjennom forskning, utdannelse, innovasjon og entreprenørskap. Sikt skal være en stabil og pålitelig leverandør av kostnadseffektive produkter og tjenester til sektoren. Hvem er vi? Det beste med å være direktør i Sikt – det er å få være med på å skape verdi for noe…

Bo i Brønnøysund – En trivelig base for teknologisk ledelse

Bo i Brønnøysund – En trivelig base å bygge den teknologiske fremtiden Som en sentral bærebjelke i Norges digitale landskap, har Brønnøysundregistrene vært en pioner siden 1980, og vi fortsetter å være en drivkraft for forenkling, digitalisering og god forvaltning. Hvem er vi? For tillit og fornyelse av samfunnet https://youtu.be/k2NsnVK-CE0 Brønnøysundregistrene Vi sørger for orden og oversikt over…

Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner

Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner Bufdir skal bidra til en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, og trygge familier i et inkluderende og likestilt samfunn. For å levere på dette oppdraget, er de helt avhengige av brukervennlige løsninger og gode digitaliserte tjenester. Derfor…

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Men for å gjøre det, er de helt avhengige av å sikre at de har riktig og oppdatert kompetanse i alle ledd. Blant annet innen teknologi. Ledige stillinger Hvem er IMDi og hva gjør vi?…