Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner

Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner Bufdir skal bidra til en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, og trygge familier i et inkluderende og likestilt samfunn. For å levere på dette oppdraget, er de helt avhengige av brukervennlige løsninger og gode digitaliserte tjenester. Derfor…

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Men for å gjøre det, er de helt avhengige av å sikre at de har riktig og oppdatert kompetanse i alle ledd. Blant annet innen teknologi. Ledige stillinger Hvem er IMDi og hva gjør vi?…

Vil du være med å forvalte livet i havet?​ (Fiskeridirektoratet)

Vil du være med å forvalte livet i havet? Fiskeridirektoratet fremmer lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Ledige stillinger Livet i havet – vårt felles ansvar Hvem er Fiskeridirektoratet? Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og…