Handelshøyskolen BI digitaliserer

Stillinger som digitaliserer høyere utdanning! Handelshøyskolen BI er en ideell organisasjon som jobber for å heve utdanning og kompetanse i Norge, og for å støtte 20.000 studenter er gode IT-løsninger helt sentralt. Ledige stillinger Hvem er BI? Handelshøyskolen BI er en organisasjon med 20 000 studenter som er avhengige av gode IT-løsninger. Vi opererer innenfor…

Frequentis – For a safer world

Vil du være med på å sette standarden for kontrollsenter i sikkerhetskritisk virksomhet? Nå skal Frequentis ansette flere nye medarbeidere. Du kan være en av dem. Vi vil gjerne fortelle deg hvorfor akkurat Frequentis bør være din neste arbeidsgiver. Ledige stillinger Hvem er Frequentis? Frequentis leverer sikkerhetskritiske kommunikasjons- og informasjonsløsninger. Selskapet har bred bransjeerfaring innen…

Vil du bidra til å digitalisere Folkehelseinstituttet (FHI)?

Vil du bidra til å digitalisere Folkehelseinstituttet? Folkehelseinstituttet satser på digitalisering og har fire it-avdelinger med til sammen 60 ansatte som jobber for å forbedre instituttets interne og eksterne systemer. De jobber med alt fra helseregistre og helseundersøkelser til infrastruktur, design og endringsledelse. Ledige stillinger Hvem er Folkehelseinstituttet? FHI er ein nasjonal kompetanseinstitusjon på desse…

SpareBank 1 – lokal, engasjert og ansvarlig

SpareBank 1 – lokal, engasjert og ansvarlig Vi er en allianse av selvstendige banker som samarbeider for å hjelpe kundene våre med hverdagsøkonomien. Eget utviklingsmiljø, forsikringsselskap og tilstedeværelse i lokalsamfunnet over hele Norge. Ledige stillinger Hvem er SpareBank 1? SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og…

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ansetter for å trygge Norge

NSM ansetter for å trygge Norge Nå skal Nasjonal sikkerhetsmyndighet ansette flere nye medarbeidere. Du kan være en av disse.  Ledige stillinger Hvem er NSM? NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ble etablert 2018. Senteret bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.…

Helsedirektoratet – Stillinger som gjør en forskjell

Stillinger som gjør en forskjell! Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. For å gjøre dette trenger de folk som har en rekke kompetanser, fra helsefaglig til IT. Ledige stillinger Hvem er Helsedirektoratet? Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.…