Cruit skal bidra til å sikre riktig kompetanse til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune leverer relevante tjenester til innbyggerne og setter felles retning, mobiliserer og samarbeider om å løse regionens utfordringer. For å fortsette denne utviklingen har fylkeskommunen et behov for bistand til rekruttering av topp- og mellomledere, samt medarbeiderstillinger.  Av den grunn har Vestfold og Telemark fylkeskommune nå inngått en rammeavtale om bistand til…

– Patentstyret rekrutterer kompetente mennesker som forandrer fremtiden

Patentstyret har behov for bistand knyttet til rekruttering av høyt kompetente ledere og fagspesialister og har nå inngått en eksklusiv rammeavtale med Cruit AS.  Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter, og er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med ca. 260 ansatte. De øker konkurransekraften i det norske næringslivet og gir kunnskap om immaterielle…

Lånekassen rekrutterer for å fortsette digitaliseringsreisen

Cruit AS har blitt utpekt som en av fire leverandører som skal bistå Lånekassen innen rekruttering av IT-faglig kompetanse. Lånekassen skal sikre like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, kjønn, alder, funksjonalitet, økonomiske og sosiale forhold. Som en viktig bidragsyter til velferdsstaten, har Lånekassen satset på digitalisering siden 1980-tallet, og all kommunikasjon med deres…