Kaffeprat med AON – testverktøy

Etter kaffepraten med Bettina om strukturert intervjumetode, ble jeg nysgjerrig på hvordan testverktøy brukes i våre rekrutteringsprosesser. I Cruit er seniorrådgiverne våre sertifiserte testbrukere på AON sin testsuite, og her vet jeg at vi har et høyt fokus på kvalitet. Da oppsøkte vi like greit kilden selv – vår samarbeidspartner i AON, Tobine Branæs Zakariassen…

Cruit skal bidra til å sikre riktig kompetanse til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune leverer relevante tjenester til innbyggerne og setter felles retning, mobiliserer og samarbeider om å løse regionens utfordringer. For å fortsette denne utviklingen har fylkeskommunen et behov for bistand til rekruttering av topp- og mellomledere, samt medarbeiderstillinger.  Av den grunn har Vestfold og Telemark fylkeskommune nå inngått en rammeavtale om bistand til…

– Patentstyret rekrutterer kompetente mennesker som forandrer fremtiden

Patentstyret har behov for bistand knyttet til rekruttering av høyt kompetente ledere og fagspesialister og har nå inngått en eksklusiv rammeavtale med Cruit AS.  Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter, og er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med ca. 260 ansatte. De øker konkurransekraften i det norske næringslivet og gir kunnskap om immaterielle…