Nye styremedlemmer? Eller kanskje en styreleder?

 Da kan det hende du må gjennom en prosess med styrerekruttering. For å sikrestille en god rekruttering er det et par ting du bør vite.

Over hele landet finnes det organisasjoner, bedrifter og virksomheter som har behov for gode styremedlemmer og styreledere. De er det ikke alltid like lett å finne. Det er ofte mange brikker som må på plass for at du kan oppnå et helt optimalt styre. For å få til dette er det et par ting du bør tenke på.

Hva bør jeg tenke på for å få på plass et godt sammensatt styre?

Hvordan et styre er satt sammen vil kunne være avgjørende når det kommer til ivaretagelse av organisasjonen, bedriften eller virksomhetens interesser, målsetninger og resultater på kort og lang sikt. I dag er gjerne kravene til styremedlemmers ansvar og kompetanseområder økende, noe som er med på å skape utfordringer i å finne de beste kandidatene.

Et velsammensatt styre bør kunne ivareta kontrollfunksjonene styret har, ta strategiske valg, jobbe godt sammen og komplimentere hverandres oppgaver, idéer og utførelsesevne.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]

Riktig prosess og beste praksis

Før man begynner rekrutteringsprosessen for å få på plass nye styremedlemmer eller styreledere er det viktig at man vurderer det eksisterende styret. Hvilke kompetanser mangler man, hvordan fungerer arbeidet styret gjør i dag, hvilke områder er man fornøyde med og vil beholde, hvilke utfordringer eksisterer, og hvilke områder skal det jobbes mer med fremover?

Når man har vurdert det sittende styret, vil det bli enklere å oppdage eventuelle mangler, behov og ønsker. Dette gjør det lettere å finne de rette kandidatene som kan tette huller og bidra med kompetanse eller ferdigheter som styret trenger.

Våre prosesser er utformet basert på sertifiseringskravene i personsertifiseringen for rekrutteringspersonell fra DNV, og selskapet er ISO9001-sertifisert for kvalitetsledelse

Aktivt søk etter kandidater og den gode kandidatopplevelsen

Vi vet at våre kunder ofte velger å bruke våre tjenester fordi de trenger en leverandør som sikrer at de har gode kandidater å velge blant. Med lang erfaring, god metodikk og god markedskompetanse finner vi kandidater til selv de mest krevende rollene.

Våre kunder har utfordret oss med krevende stillinger i 25 år, og vi har vært nødt til å innovere vår tjenesteleveranse for å ligge i front. Derfor tør vi påta oss de mest krevende oppdragene. 

Gjennom omfattende kandidatkartlegginger har vi det siste året vært i kontakt med mer enn 10.000 personer. Kanskje er vår database nøkkelen til din neste ansettelse? 

Erfarent team med leveransekvalitet

Våre tjenester gjennomføres alltid av kompetente senior rekrutteringsrådgivere som har riktig bransje- og stillingsforståelse for oppdraget. Vi satser på kompetanseheving av våre medarbeidere, og er et av selskapene med med flest DNV-sertifiserte rådgivere.

De har i tillegg med seg et kompetent researchteam for å sikre fremdrift, effektivitet og kvalitetssikring i prosessene. Dette gir både god kapasitet og god kompetanse. 

Tydelig kommunikasjon mot både oppdragsgiver og kandidater er svært viktig. Samtidig opplever vi at våre resultater blir best når kommunikasjonen mellom oss og oppdragsgiver er gjennom hele prosessen. Derfor søker vi å involvere, kvalitetssikre og kommunisere hyppig med vår oppdragsgiver.

Innovative tjenester gjennom effektiv bruk av AI og digitale løsninger

Vår tjenesteleveranse  er en kombinasjon av velutprøvde løsninger, og innovative metoder. Dette gjør vi blant annet ved å bruke AI og andre digitale løsninger effektivt og trygt. 

For å vinne kampen om de beste hodene kreves det nytenkning , innovasjon og ikke minst evnen til å presentere sin virksomhet som en attraktiv arbeidstaker. Vi har bygget gode verktøy for å komme ut i markedet med et relevant budskap for kandidatene som er aktuelle. 

Etter 25 års rekruttering av tunge teknologer så har vi erfaringen med å møte kravene til en smidig leveranse i en stadig mer digitalisert verden. Våre rådgivere er proaktive og effektive, og legger igjen merverdi hos deg som kunde, slik at du har et sterkere arbeidsgivermerkevare til neste rekruttering. 

Cruit hjelper deg

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi er åpne og ærlige i vår vurderinger, og gir gjerne vår vurdering av mulighetsrommet. 

Vi er gode på å tilpasse oss ulike oppdragsgivere, og jobber alltid hardt for å sikre et godt samarbeid. Derfor kan du stole på at vi vet hva du trenger, og hvordan vi skal gå frem for å skaffe deg det. 

Våre kunder velger oss fordi vi har høy kvalitet, og fordi vi er flinke med folk. Samtidig har vi gode prosesser som er basert på markedets beste praksis. 

Ta kontakt