Sebastian Næss Langaas er daglig leder i Cruit AS. Han kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Offentlige søkelister i rekruttering

Hvorfor er det slik at de som søker på offentlige stillinger må offentliggjøres? Og hva er egentlig reglene rundt offentlige søkelister når det kommer til rekruttering? I offentlig sektor har det lenge vært slik at de som søker stillinger offentliggjøres. Dette skal sikre gjennomsiktighet i vår offentlige forvaltning, og er et viktig etisk prinsipp. Likevel…

Etikk i rekrutteringsprosessen

God etikk i en rekrutteringsprosessen er helt essensielt. Etisk bevissthet fører til at vi hele tiden ansetter de som er best egnet basert på de forutsetninger som er lagt. Hver eneste dag arbeider Cruit AS med ulike mennesker. Gjennom systematisk arbeid med etikk og etiske prosesser og vurderinger i vårt rekrutteringsarbeid har vi bygget opp…

Rekrutteringstjenester under terskelverdier

Regelverket innen anskaffelser i offentlig sektor kan være krevende. Vi har derfor samlet noen punkter om kjøp av rekrutteringstjenester, og de terskelverdier man m å være klar over. Rekrutteringstjenester under 100.000 Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser bør oppdragsgiver likevel…