Hvordan rekruttere den beste lederen?

En av de aller viktigste stillingene på en arbeidsplass er lederrollen. Lederen påvirker alle i bedriften til å yte hver eneste dag. Så hvordan går man egentlig frem for å rekruttere den aller beste lederen?

Ledere er nøkkelroller på alle typer arbeidsplasser. Lederrollen er helt avgjørende for arbeidsplassens suksess, trivselen blant de ansatte, motivasjon og effektivitet.

For å skaffe seg den beste lederen må oppgavene være interessante. Det må være en historie å fortelle. Så hva bør du starte med dersom du er på jakt etter en ny leder?

Ta kontakt

Konkretiser hva du ønsker deg og ser etter i din neste leder

Får du kan starte selve rekrutteringsprosessen er det viktig at du selv vet hva du ser etter i en lederrolle. Jo mer konkret du klarer å være, desto bedre. Å vite nøyaktig hva man ser etter i en leder vil ha mye å si for den kommende rekrutterings- og ansettelsesprosessen. Dette er grunnlaget for en vellykket jobbanalyse.

En god stillingsutlysning

En stillingsutlysning er for mange førsteinntrykket man sender ut. Her skal du både informere og friste kandidater. Det gjelder å få på plass en stillingsutlysning som både formidler hva du ser etter, hvilke krav du setter til din neste leder, hva du forventer, ønsker og trenger.

For lederrekrutteringer er det ikke bare Finn.no som kan gi aktuelle søkere. Det er gode nisjekanaler for annonsering, i tillegg til at det er noen tydelige leder-sider som det kan være relevant å benytte. Målrettet annonsering kan vi.

Søk etter passive kandidater

Samtidig er det viktig å vite at stillingsutlysningen og aktive søkere ikke er den eneste kanalen for den neste lederen i din organisasjon. Vi har spesialisert oss på å søke opp passive søkere, og motivere disse for å melde sin interesse. Kanskje går du glipp av den beste kandidaten om du kun ser på de som aktivt søker på stillingsportalene?

Dette bør du tenke på før, under og etter intervjurundene

Kvalifiseringen av kandidater som har meldt interesse foregår med bakgrunn i jobbanalysen, og vi har krav og ønsker til våre kandidater som det screenes på før intervjuene. Vi er systematiske når vi jobber med eventuelle intervjuguider.

Under intervjuene bør det tas gode notater som er enkle å forstå i ettertid. Gode notater krever godt forarbeid.

Hva kan et rekrutteringsbyrå hjelpe deg med?

Å finne den riktig leder er en krevende jobb. Til tider kan den også nesten virke frustrerende dersom man ikke har de verktøyene man trenger. Et rekrutteringsbyrå kan hjelpe deg med å forenkle hele denne prosessen, og du vil slippe å ta alle de tunge løftene selv. Et godt rekrutteringsbyrå kan blant annet bistå deg med:

  • En grundig kartlegging, slik at du får en god oversikt over hva du trenger og hvordan du bør gå frem for å få den lederen som passer best inn på din arbeidsplass. Dette vil være med på å minske risikoen for feilansettelse.
  • Lage stillingsutlysninger som henter inn talenter, og få disse ut på de plattformene som fungerer.
  • Kvalifisere søkere basert på kriteriene som er lagt til grunn, og de verktøyene som det er ønskelig å benytte.
  • Rådgi gjennom prosessen.

Trenger du hjelp til å finne din nye leder? Cruit AS har i lang tid arbeidet målrettet og systematisk med rekruttering for store og små bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Med oss på laget er du sikret den lederen du fortjener. Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg med rekrutteringsprosessen.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]