Uhildet kvalitetssikring av siste intervju

En uhildet tredjepart er et kvalitetsstempel i det avsluttende rekrutteringsintervjuet.

Igjennom rekrutteringsprosessen er det lett å bli «blind» på kandidatene man har hatt inne. Ofte kan det derfor være viktig, og betryggende, å ha en objektiv tredjepart inne i det avsluttende intervju. Vi kaller det en Second Opinion.

Med en uavhengig tredjepart kan du:

  • Ha en trygghet i at ansettelsen er riktig
  • Være sikret en objektiv vurdering
  • Ha en god kandidatopplevelse der kandidaten er trygg på vurderingen
  • Få gode råd basert på vår lange erfaring

Vi har gjennomført mange tusen intervjuer gjennom våre mange år med rekruttering, og er trygge på at de prosesser og rammer vi har utviklet passer til de utfordringer vi møter.

Resultater fra rekrutteringsprosessene vi har gjennomført tyder på at vår bistand sørger for at våre kunder føler seg sikrere på de ansettelsene de gjennomfører, når de får en objektiv tredjepart inn som en Second Opinion.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]