Rekruttering av lederstillinger og spesialister til landets helseforetak

Cruit AS har blitt valgt som en av kun tre leverandører som skal levere rekrutteringstjenester innen kategorien “andre lederstillinger og spesialiststillinger” til alle landets helseforetak. I en grundig anbudsrunde har Sykehusinnkjøp gjennomført en utlysning av rekrutterings- og organisasjonsutviklingsrammeavtaler, og 30.04.2020 kom resultatene fra dette. I evalueringen av tilbydere har Cruit blitt vurdert til å gi…