Kvalitet i alle ledd

Cruit AS er sertifisert innen kvalitetsledelse, ISO9001:2015.

– De siste årene har vi fokusert på kvalitet i alle ledd av vår leveranse. Det gir resultater, sier Sebastian Næss Langaas, daglig leder i Cruit AS. Han viser til at selskapet har hatt en betydelig vekst, og at blant annet mange offentlige organisasjoner har fått opp øynene for selskapets gode tjenester. 

– Det siste året har vi vunnet flere gode og viktige rammeavtaler. Vi har signert rammeavtaler innen rekruttering med kunnskapsorganisasjoner som direktoratet Kompetanse Norge, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Jernbanedirektoratet, Innovasjon Norge, Bærum kommune, NAV og mange flere. 

Selskapet ser at prosessene gjennomgående blir vurdert som svært gode, relevante og riktige til formålet. Denne sertifiseringen er det endelige beviset på at selskapets kvalitetsledelsessystem ivaretar standardens krav til blant annet kontinuerlig forbedring, opplæring, kundetilfredshet og mye mer. 

– Når vi slår sammen gode prosesser med flinke og erfarne medarbeidere så blir resultatet godt, avslutter han.

Selskapet har vært Miljøfyrtårnssertifisert de siste fem årene, og samtlige av selskapets rekrutteringsrådgivere sertifiseres innen DNV sin sertifisering for rekrutteringspersonell.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]