De fleste oppdragene våre krever søk etter passive kandidater

Dette er fordi mange av oppdragene vi tar på oss involverer stillinger med en knapphet av kvalifiserte søkere, og høy grad av konkurranse.

Vår erfaring tilsier at tradisjonell annonsering alene ofte resulterer i et begrenset kandidattilfang. Derfor er aktivt søk etter passive kandidater helt avgjørende for å sikre at våre oppdragsgivere får tilgang til de beste kandidatene der ute.

Samtlige av våre rådgivere og researchere har kompetanse og erfaring knyttet til aktivt søk etter kandidater. Vår research-kapasitet er en kjerneprosess, og vi har stort fokus på opplæring, dokumentasjon og delingskultur rundt aktivt søk i selskapet.

Kartlegging av stillingen: For å gjennomføre et godt søk, er det helt essensielt å bygge seg opp en forståelse oppdragsgivers rekrutteringsbehov. Derfor starter research-prosessen alltid med en jobbanalyse, hvor vi samler inn relevant informasjon om organisasjonen, stillingen som skal fylles og jobben som skal gjøres. Her etableres også milepæler for prosessen, samarbeidsform og kommunikasjonsstrategi for kontakt med de passive kandidatene. Arbeidet starter etter stillingen er kartlagt, og pågår helt frem til søknadsfristen utløper.

Kommunikasjon og markedsføring: Vi utvikler en plan for kontakt med passive kandidater basert på en nøye definert kommunikasjonsstrategi. Det er ofte såpass få relevante kandidater i markedet at hvert enkelt forsøk på kontakt må optimaliseres. For oss innebærer dette en personlig tilnærming som tydelig kommuniserer stillingens relevans, og gir kandidaten et godt bilde av stillingen. Kommunikasjonen tilpasses også forskjellige medier, inkludert “kalde” telefonsamtaler, SMS, InMail og e-post. Markedsføringsaktiviteter, som for eksempel stillingsprospekter og andre verktøy, benyttes aktivt for å selge inn budskapet til kandidatene på en god måte. Våre seniorrådgivere, som har lang erfaring med kandidatkommunikasjon, følger opp kandidatene gjennom hele prosessen og gjennomfører gjerne motivasjonssamtaler.

Kildemangfold: Vi utnytter flere kilder i våre søk; Cruits omfattende interne database, rådgivernes og eventuelt oppdragsgivers nettverk, og selvfølgelig eksterne databaser som for eksempel LinkedIn Recruiter og fagspesifikke databaser.

Kontinuerlig research og evaluering: Vårt dedikerte research-team jobber kontinuerlig med erfarne rekrutteringsrådgivere for å identifisere, kontakte og motivere kandidater. Vi evaluerer jevnlig effektiviteten av prosessen og justerer strategiene for å møte oppdragsgivernes unike behov.

Vår prosess er designet for å være dynamisk, og tilpasses selvsagt hver enkelt oppdragsgiver.

Bli kontaktet

Eller ta kontakt på +47 21 42 42 72 eller [email protected]

Riktig prosess og beste praksis

Vi har en gjennomarbeidet prosess fra A til Å basert på beste praksis som vi kaller en “strukturert rekrutteringsprosess, inkludert søk”. 

Vi starter med en grundig jobbanalyse der vi definerer kravene til stillingen slik at vi kommer riktig ut fra startblokkene. Vi benytter digitale verktøy for kandidattilfang, og vår egne prosess for å finne og motivere kandidater til akkurat din stilling – aktivt søk. 

Våre prosesser er utformet basert på sertifiseringskravene i personsertifiseringen for rekrutteringspersonell fra DNV, og selskapet er ISO9001-sertifisert for kvalitetsledelse

Aktivt søk etter kandidater og den gode kandidatopplevelsen

Vi vet at våre kunder ofte velger å bruke våre tjenester fordi de trenger en leverandør som sikrer at de har gode kandidater å velge blant. Med lang erfaring, god metodikk og god markedskompetanse finner vi kandidater til selv de mest krevende rollene.

Våre kunder har utfordret oss med krevende stillinger i 25 år, og vi har vært nødt til å innovere vår tjenesteleveranse for å ligge i front. Derfor tør vi påta oss de mest krevende oppdragene. 

Gjennom omfattende kandidatkartlegginger har vi det siste året vært i kontakt med mer enn 10.000 personer. Kanskje er vår database nøkkelen til din neste ansettelse? 

Erfarent team med leveransekvalitet

Våre tjenester gjennomføres alltid av kompetente senior rekrutteringsrådgivere som har riktig bransje- og stillingsforståelse for oppdraget. Vi satser på kompetanseheving av våre medarbeidere, og er et av selskapene med med flest DNV-sertifiserte rådgivere.

De har i tillegg med seg et kompetent researchteam for å sikre fremdrift, effektivitet og kvalitetssikring i prosessene. Dette gir både god kapasitet og god kompetanse. 

Tydelig kommunikasjon mot både oppdragsgiver og kandidater er svært viktig. Samtidig opplever vi at våre resultater blir best når kommunikasjonen mellom oss og oppdragsgiver er gjennom hele prosessen. Derfor søker vi å involvere, kvalitetssikre og kommunisere hyppig med vår oppdragsgiver.

Innovative tjenester gjennom effektiv bruk av AI og digitale løsninger

Vår tjenesteleveranse  er en kombinasjon av velutprøvde løsninger, og innovative metoder. Dette gjør vi blant annet ved å bruke AI og andre digitale løsninger effektivt og trygt. 

For å vinne kampen om de beste hodene kreves det nytenkning , innovasjon og ikke minst evnen til å presentere sin virksomhet som en attraktiv arbeidstaker. Vi har bygget gode verktøy for å komme ut i markedet med et relevant budskap for kandidatene som er aktuelle. 

Etter 25 års rekruttering av tunge teknologer så har vi erfaringen med å møte kravene til en smidig leveranse i en stadig mer digitalisert verden. Våre rådgivere er proaktive og effektive, og legger igjen merverdi hos deg som kunde, slik at du har et sterkere arbeidsgivermerkevare til neste rekruttering. 

Cruit hjelper deg

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi er åpne og ærlige i vår vurderinger, og gir gjerne vår vurdering av mulighetsrommet. 

Vi er gode på å tilpasse oss ulike oppdragsgivere, og jobber alltid hardt for å sikre et godt samarbeid. Derfor kan du stole på at vi vet hva du trenger, og hvordan vi skal gå frem for å skaffe deg det. 

Våre kunder velger oss fordi vi har høy kvalitet, og fordi vi er flinke med folk. Samtidig har vi gode prosesser som er basert på markedets beste praksis. 

Ta kontakt