Bærekraft og samfunnsansvar

Cruit skal bidra til en bærekraftig utvikling i de markedene selskapet deltar i. Vår virksomhet skal være basert på høye krav til etiske holdninger, det å unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Cruit er et sertifisert Miljøfyrtårn

Les mer om Cruit og miljøledelse.

Antikorrupsjon

Cruit har nulltoleranse for korrupsjon og har en anti-korrupsjonspolicy som gjelder for alle innleide konsulenter og for leverandører til selskapet. Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg ulovlige fordeler. Eksempler på korrupsjon er bestikkelser, smøring og favorisering, tilbakeføring av vederlag (kickbacks),
tilretteleggelsesbetalinger.

ILOs åtte kjernekonvensjoner

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), har åtte kjernekonvensjoner som skal dekkes av lovverket i de landene som har ratifisert. ILOs åtte kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier. Kjernekonvensjonene setter minimumsstandarder i arbeidslivet. Myndighetene i medlemsland må rapportere årlig til ILO om kjernekonvensjonene enten de har ratifisert dem eller ikke.

Forbud mot barnearbeid

Organisasjonsfrihet

Forbud mot diskriminering

Forbud mot tvangsarbeid

De fleste offentlige anbud krever at leverandører skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin virksomhet. Dette gjelder ofte de overnevnte, som Cruit selvfølgelig respekterer.