Sebastian Næss Langaas er daglig leder i Cruit AS. Han kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Operativ prosjektleder for utviklingsprosjekt

For kunde søker vi etter en operativ prosjektleder til deres utviklingsprosjekt. Konsulentens kjerneoppgaver vil være å: Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp leveranser Følge opp og prioritere leveranser fra leverandør Oppfølging og rapportering av ressursforbruk, timer og kostnader Ansvarlig for prosjektets utviklingsmetodikk i samarbeid med øvrige prosjektledere og programledelsen Koordinere leveranser til og…

Looking for a Computer Operator Mainframe

We are looking for a Computer Operator Mainframe (IBM Big Tools). Location: Oslo Full time 01-Nov-2018 – 31-Dec-2018 Some requirements and tasks: BigFix: BigFix enablement and steady state support. Plan deployment of new infrastructure based on standard or custom solution Perform deployment and setup of new infrastructure core components Perform functional or customer acceptance tests…

Javautvikler for langvarig oppdrag

For vår kunde søker vi flere Java-utviklere: Senior Utvikler Junior Utvikler Scrum Master + Utvikler Senior Utvikler + Arkitekt Dette er et stort prosjekt hos en statlig aktør. Konsulentene som blir valgt har et godt fagmiljø, svært langvarig kontrakt og får et prosjekt på CVen som viser kvalitet. Merk følgende: Sted: Oslo Timepris: Presset, det…

Søker IKT-leder for oppdrag i offentlig direktorat

For vår kunde som er et direktorat, så søker vi etter en IKT-leder som kan levere konsulenttjenester innen følgende oppgaveområder: ledelse og utvikling av seksjonen og de prosesser og tjenester som seksjonen har og vil få ansvar for videreutvikle og implementere ikt-strategier, herunder digitaliseringsstrategien, i samsvar med virksomhetens overordnede verdier, mål og strategier ansvar for…

Søker prosjektleder for migreringsprosjekt

For kunde søker vi etter en delprosjektleder for et langvarig oppdrag. Rolle: Delprosjektleder Oppstart: 1. oktober 2018 Sluttdato: April 2019 Opsjon: 6+6+6 mnd Engasjementsgrad: 80 % Sted: Oslo Frist: 6. august. Beslutning: Slutten av August Arbeidsoppgaver: Være prosjektleder og linjeleders rådgiver i forhold knyttet til fagsystemer Risikokartlegging- og rapportering. Kvalitetsarbeid- og kontroll i prosjektet Utarbeide…