Inbound, outbound, eller en miks? – Hva passer din organisasjon?

Tunge prosesser gir dårlige kandidatopplevelser og man mister gode kandidater underveis i prosessen. Kanskje får også organisasjonens omdømme seg en knekk. Men trenger regelverket egentlig å være en «show stopper» for effektive rekrutteringsprosesser? Det trenger det ikke! La oss se på hvordan regelverket kan brukes til fordel for deg som rekrutterer i et direktorat, en…

Best practice: rekruttering i offentlig sektor kan faktisk gjøres effektivt!

Tunge prosesser gir dårlige kandidatopplevelser og man mister gode kandidater underveis i prosessen. Kanskje får også organisasjonens omdømme seg en knekk. Men trenger regelverket egentlig å være en «show stopper» for effektive rekrutteringsprosesser? Det trenger det ikke! La oss se på hvordan regelverket kan brukes til fordel for deg som rekrutterer i et direktorat, en…

Kaffeprat med AON – testverktøy

Etter kaffepraten med Bettina om strukturert intervjumetode, ble jeg nysgjerrig på hvordan testverktøy brukes i våre rekrutteringsprosesser. I Cruit er seniorrådgiverne våre sertifiserte testbrukere på AON sin testsuite, og her vet jeg at vi har et høyt fokus på kvalitet. Da oppsøkte vi like greit kilden selv – vår samarbeidspartner i AON, Tobine Branæs Zakariassen…

Kaffeprat med rekrutteringsrådgiver Bettina Bækkevold – Hvorfor strukturert intervjumetode gir best resultat i en offentlig rekrutteringsprosess

I Cruit har vi en rekke spesialister innen forskjellige deler av rekrutteringsfaget. I dag har jeg tatt en kaffeprat med min kjære kollega, seniorrådgiver Bettina Bækkevold, som er en racer på offentlige rekrutteringsprosesser. Som researcher har jeg mange spørsmål som jeg ønsker svar på! Hva er greia med strukturerte intervjuer, og hvorfor mener Bettina at…

5 tips for å sikre en god kandidatopplevelse!

Kandidatopplevelse er et hot topic i rekrutteringsfaget. Kort sagt handler kandidatopplevelsen om den totale opplevelsen en kandidat har når de søker på en jobb – fra søknaden er sendt, frem til tilbudet eller avslaget kommer. Kandidatopplevelsen har ringvirkninger, og vi som rekrutteringsselskap er svært bevisst på at det er først og fremst oppdragsgivers employer branding,…

Har du behov for en ny medarbeider? Slik er rekrutteringsprosessen i Cruit!

I Cruit benytter vi en kompetansebasert strukturert rekrutteringsprosess. Dette innebærer at de kompetansene som er nødvendige for stillingen står i fokus gjennom alle fasene av rekrutteringsprosessen. Vår rekrutteringsprosess består av 9 faser.   Jobbanalysen er utgangspunktet for hele rekrutteringsprosessen. Her blir vi enige om kriteriene som kandidatene skal vurderes etter og lager en ryddig kravspesifisering…

Hvorfor ikke ansette en 60-åring?

Aldersdiskriminering er den mest utbredte formen for diskriminering i arbeidslivet. Den kan skje i vurdering av CV-er, i utvelgelse av søkere og i intervjusituasjonen. Aldersdiskriminering er et samfunnsproblem, og vi som jobber i rekrutteringsbransjen står i en gyllen posisjon til å påvirke mot et arbeidsmarked med mindre bias og større mangfold. Stereotypi og generaliserte jobbegenskaper…