Kaffeprat med AON – testverktøy

Etter kaffepraten med Bettina om strukturert intervjumetode, ble jeg nysgjerrig på hvordan testverktøy brukes i våre rekrutteringsprosesser. I Cruit er seniorrådgiverne våre sertifiserte testbrukere på AON sin testsuite, og her vet jeg at vi har et høyt fokus på kvalitet. Da oppsøkte vi like greit kilden selv – vår samarbeidspartner i AON, Tobine Branæs Zakariassen…

Kaffeprat med rekrutteringsrådgiver Bettina Bækkevold – Hvorfor strukturert intervjumetode gir best resultat i en offentlig rekrutteringsprosess

I Cruit har vi en rekke spesialister innen forskjellige deler av rekrutteringsfaget. I dag har jeg tatt en kaffeprat med min kjære kollega, seniorrådgiver Bettina Bækkevold, som er en racer på offentlige rekrutteringsprosesser. Som researcher har jeg mange spørsmål som jeg ønsker svar på! Hva er greia med strukturerte intervjuer, og hvorfor mener Bettina at…

5 tips for å sikre en god kandidatopplevelse!

Kandidatopplevelse er et hot topic i rekrutteringsfaget. Kort sagt handler kandidatopplevelsen om den totale opplevelsen en kandidat har når de søker på en jobb – fra søknaden er sendt, frem til tilbudet eller avslaget kommer. Kandidatopplevelsen har ringvirkninger, og vi som rekrutteringsselskap er svært bevisst på at det er først og fremst oppdragsgivers employer branding,…

Har du behov for en ny medarbeider? Slik er rekrutteringsprosessen i Cruit!

I Cruit benytter vi en kompetansebasert strukturert rekrutteringsprosess. Dette innebærer at de kompetansene som er nødvendige for stillingen står i fokus gjennom alle fasene av rekrutteringsprosessen. Vår rekrutteringsprosess består av 9 faser.   Jobbanalysen er utgangspunktet for hele rekrutteringsprosessen. Her blir vi enige om kriteriene som kandidatene skal vurderes etter og lager en ryddig kravspesifisering…

Hvorfor ikke ansette en 60-åring?

Aldersdiskriminering er den mest utbredte formen for diskriminering i arbeidslivet. Den kan skje i vurdering av CV-er, i utvelgelse av søkere og i intervjusituasjonen. Aldersdiskriminering er et samfunnsproblem, og vi som jobber i rekrutteringsbransjen står i en gyllen posisjon til å påvirke mot et arbeidsmarked med mindre bias og større mangfold. Stereotypi og generaliserte jobbegenskaper…

Webcruiter og Jobbnorge – hvorfor bruker offentlig sektor disse?

Som arbeidssøker har du sikkert møtt Webcruiter, JobbNorge eller andre portaler for å søke på en stilling. Her skal vi fortelle hvorfor du må gjennom disse litt upersonlige portalene for å bli vurdert av arbeidsgiver. Utgangspunktet i offentlig sektor er at kvalifikasjonsprinsippet skal følges. Altså – den kandidaten som best passer stillingsutlysningen og kravspesifikasjon skal…

Kvalifikasjonsprinsippet – offentlig rekrutteringsprosess sitt viktigste bud

Når du rekrutterer til offentlig sektor må du følge kvalifikasjonsprinsippet. Dette prinsippet er lovfestet forvaltnings- og arbeidsrettslig prinsipp og gjelder ved ansettelser til norsk offentlig sektor. Uavhengig av om du er kandidat eller arbeidsgiver så gjør du det lurt i å gjøre deg kjent med hva dette er. Den beste søkeren skal ansettes Kvalifikasjonsprinsippet går…