Sebastian Næss Langaas er rådgiver i Cruit AS. Har ansvar for prosesser og systemer, og jobber med bemanningsprosesser. Kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Cruit skal levere rekrutteringstjenester til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Cruit AS har blitt valgt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som kompetanse og kapasitetsleverandør av rekrutteringstjenester i en rekke rekrutteringsprosesser de neste månedene. IMDi skal i månedene fremover lyse ut cirka 16 ledige stillinger fordelt på 7 separate rekrutteringsprosesser. Stillingene er organisatorisk plassert i ulike avdelinger og dermed fordelt på 4-5 ulike rekrutterende ledere i IMDi,…

Rekruttering av lederstillinger og spesialister til landets helseforetak

Cruit AS har blitt valgt som en av kun tre leverandører som skal levere rekrutteringstjenester innen kategorien «andre lederstillinger og spesialiststillinger» til alle landets helseforetak. I en grundig anbudsrunde har Sykehusinnkjøp gjennomført en utlysning av rekrutterings- og organisasjonsutviklingsrammeavtaler, og 30.04.2020 kom resultatene fra dette. I evalueringen av tilbydere har Cruit blitt vurdert til å gi…

Rekruttering av toppledere og lederstillinger til Bufdir

Formålet med rammeavtalen er å dekke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og -etatens behov for rekruttering. Bistanden gjelder primært toppleder/lederstillinger, men også fagspesialistroller (f.eks. innen digital utvikling, psykologspesialister, etc.). – Det er en stor tillitserklæring for oss at Bufdir har valgt å tegne avtale med oss i Cruit som leverandør av rekrutteringstjenester, og særlig hyggelig at vi blir…

Rammeavtale innen rekruttering med Bærum kommune

Cruit AS har nettopp signert rammeavtale innen rekruttering med Bærum kommune.  Dette er en rammeavtale med noen få aktører som kommunen har valgt å gå til anskaffelse av fordi «enkelte stillinger anses som særlig utfordrende å finne kvalifiserte kandidater til».  – Det er en tillitserklæring for oss at en av landets største kommuner og arbeidsgivere…

HR-direktør i SJ Norge AS

SJ har tog kjørt til og fra Norge i over 100 år. I 2015 ble togtilbudet mellom Oslo og Stockholm etablert, og dermed ble Sveriges mest populære hurtigtog også en del av det norske jernbanenettet.  SJ har mer enn 30 års erfaring fra et svensk konkurranseutsatt marked og har de siste 25 årene opplevd en…