Vi er veldig stolte av å kunne fortelle våre kunder og samarbeidspartnere om at vi, med våre 21 ansatte, er nummer fem på listen over selskaper med flest sertifisert som Rekrutteringspersonell i Norge. Ettersom de fire selskapene som kommer før oss på lista har 50+ ansatte, er det nok lett å forstå at vi er fornøyd med denne plasseringen.

Hos oss kan vi derfor garantere at det alltid er minimum én DNV GL-sertifisert rådgiver på alle oppdrag vi jobber med.

Våre sertifiserte rådgivere er:

«Vi er veldig glade for å kunne støtte opp under en sertifiseringsordning som sikrer at bransjen vår holder gode standarder for kvalitet i rekrutteringsarbeidet. Det er mange aktører i markedet, og vi tror de mest seriøse vil være foretrukket i fremtiden» sier Vidar Langaas.

Flere av oss er også sertfisert på cut-es testverktøy.

Cruit AS er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

Mer om ordningen

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget. Hensikten er derimot ikke å uniformere rekrutteringsleveransen i seg selv. Standarden kan fungere som en målestokk for minimumskompetanse innen rekruttering, som kvalifikasjoner kan sammenliknes med og måles opp i mot.

Blant annet vil standardiseringen kunne bidra til:

  • Generell kompetanseheving i bransjen.
  • Sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling
  • Kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse av rekrutteringspersonell
  • Forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør
  • Objektiv dokumentasjon av kompetanse for rekrutteringspersonellet
  • Økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet