Vi i Cruit er ivrige tilhengere av et godt personvern for alle. Derfor gjør vi det enkelt for deg å be om sletting av data i våre systemer.

Vi har en grundig personvernerklæring som tydeliggjør blant annet:

  • Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige virksomheten, og personvernombudet
  • Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger
  • Hva slags personopplysninger som behandles
  • Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger (behandlingsgrunnlaget)
  • Trekke samtykke (sletting), be om retting, og be om innsyn
  • Hvem personopplysningene eventuelt utleveres til
  • Hvor lenge opplysningene oppbevares
  • Automatisering av arbeidsprosesser
  • Tekniske løsninger og annet

I tillegg er vi svært opptatt av å tydelig gi informasjon når vi spør deg om du kan være i vår database. Vi informerer om hva vi lagrer og at du når som helst kan trekke din tillatelse.

For å slettes i vår database kan du følge denne linken. Husk at du kan velge å reservere deg, eller slette all eller deler av informasjonen vi har i systemet vårt.

Vi setter stor pris på å få tilbakemelding på hvorfor du ønsker å bli slettet i våre systemer. Det er trist for oss at du ikke ønsker å være i kontakt med oss, så vi vil veldig gjerne vite bakgrunnen for det.