Cruit tar miljøledelse på alvor

Cruit har dokumentert prosesser, og satt ambisiøse mål for miljøarbeidet. Blant annet er det innført og videreutviklet rutiner for avfallshåndtering, HMS, transport, innkjøp, energi med mer, og det er lagt opp til strenge krav for utvikling fra år til år.

Samfunnsansvar er høyt på dagsorden hos Cruit, og alle ansatte er kontinuerlig involvert i prosessene med å være miljøfyrtårn. Alle bidrar og er med på å utforme alt av tiltak og handlingsplan.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.