Sebastian er daglig leder i Cruit AS, og han har sin nøkkelkompetanse innen fire dimensjoner; (1) rekruttering og formidling av kompetanse, (2) personal- og virksomhetsledelse, (3) system og prosess, samt (4) politikk og offentlig forvaltning.

Som rådgiver har han bistått Cruits kunder siden 2011 med å leie inn og ansette kompetanse. Han har vært ansvarlig for prosesser fra support og drifts-personale, til Management for Hire. For utviklere og profiler innen infrastruktur fra nyutdannet-kategorien opp til sterke faglige fyrtårn. Han har også jobbet med mange roller i prosjektledelse, endringsledelse og lignende. 

Han kvalitetssikrer tilbudt kompetanse basert på en god forståelse av samspillet mellom roller, teknologi og erfaringsbakgrunn, og er en god samspiller med selskapets kunder i valget av riktig ressurs til riktig rolle. Denne kompetansen er understøttet av at han er sertifisert rekrutterer fra DNV-GL.

Gjennom flere styreverv og lederposisjoner i en ti-års periode har han fått en god kompetanse innen blant annet personalledelse, kontinuerlig forbedring, strategi, økonomistyring og samfunnsansvar.

Han har ansvar for selskapets kvalitetssystemer, som er basert på ISO 9001. Dette inkluderer prosesser og systemer som er aktive og gjeldende innen rekruttering, bemanning og konsulentformidling, i tillegg til Miljøfyrtårn. Han er også ansvarlig for selskapets anbudsarbeid.

Sebastian er aktiv politiker i Viken som folkevalgt for Høyre i fylkestinget. 

dnv-gl-sertifisering_rekrutteringSebastian er sertifisert som rekrutteringspersonell hos DNV-GL.
+47 920 86 167
[email protected]