Vår prosess

Cruit er et ledende rekrutteringsselskap, spesialisert på rekruttering av teknologer, nøkkelpersonell og ledere for kunnskapsorganisasjoner i hele Norge. Vår tilnærming er forankret i en metodikk utviklet gjennom erfaringsbasert læring og faglig dokumentert kompetanse. Og den fører til rekrutteringstjenester av høy kvalitet.

Vårt team består av 27 medarbeidere, inkludert seniorrådgivere, spesialister, researchere og støttepersonell. Kvalitet er kjernen i vårt arbeid. Dette har resultert i høy kundetilfredshet, som igjen sikrer både nye og tilbakevendende kunder. Vi er stolte av å ha 13 DNV-sertifiserte rådgivere, noe som gjør oss til et av de ledende selskapene i Norge innenfor dette området. Våre prosesser er ISO9001:2015-sertifisert.

Vår rekrutteringsprosess for faste stillinger er både kompetansebasert og strukturert, supplert med aktivt søk i markedet etter kvalifiserte kandidater. Vi benytter et utprøvd metodeverk for annonsering og markedsføring, samtidig som vi motiverer passive kandidater. Våre prosesser er i tråd med DNVs personsertifisering for rekrutteringspersonell og ISO 10667-2-standarden for levering av vurderingstjenester, noe som underbygger vår forpliktelse til kvalitet og kontinuerlig forbedring i tråd med relevante lover og forskrifter, inkludert personvernforordningen.

Se også gjerne:

Våre kunder bruker oss fordi vi holder det vi lover, leverer kvalitet i alle ledd og fordi vi er flinke med folk.

Sebastian Næss Langaas, daglig leder

Kommunikasjon og samarbeid

Når vi tar på oss et rekrutteringsoppdrag hos Cruit, er vi fullstendig bevisste på at vi representerer deres merkevare utad. Vi tilpasser oss deres krav og forventninger, og fokuserer på å styrke deres employer branding-strategi, noe som bidrar til fremtidig rekrutteringsstyrke. Vår tilnærming sikrer at hver kandidat får en positiv opplevelse, noe som er avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. Vi forplikter oss til å være tilgjengelige gjennom hele prosessen, levere oppdatert og relevant informasjon, og vi verdsetter et gjensidig samarbeid der rask og effektiv kommunikasjon er nøkkelen.

Dere kan forvente rask respons fra våre rådgivere. Dette sikrer en effektiv prosess som lar dere fokusere på deres kjernevirksomhet mens vi håndterer rekrutteringsbehovene. Ved å velge Cruit som deres rekrutteringspartner, velger dere en tjeneste som er dedikert til å oppnå de beste resultatene for deres virksomhet, med et urokkelig fokus på kvalitet, effektivitet og resultat.

Les gjerne mer om:

Etablering og jobbanalyse

Gjennom en grundig jobbanalyse og presis kravspesifisering sikrer vi at kriteriene for å evaluere kandidater er avtalt og forankret hos alle involverte parter. Dette inkluderer å avklare rammebetingelsene for stillingen og sette dem i en relevant kontekst. Målet er å garantere kvalitet i hele rekrutteringsprosessen, både for kandidater og oppdragsgivere.

Prosessen involverer samarbeid med relevante interessenter for å innhente et 360 graders perspektiv og etablering av en detaljert kravspesifikasjon som inkluderer kvalifikasjonskrav, lønn, og nøkkelfordeler ved jobben. Vi er også rådgivere i utvelgelsen av essensielle og ønskelige krav.

Videre kartlegger vi kilden og grunnlaget for markedsføringen av stillingen, som en del av jobbanalysen. Dette innebærer prøvesøk i vår database og nettverk, gjennomgang av lignende prosesser utført av Cruit, og identifisering av potensielle miljøer der kvalifiserte kandidater kan finnes. Denne forberedelsen danner grunnlaget for markedsføringstiltak og behovet for aktivt søk. I tillegg avtales en fremdriftsplan og seleksjonsprosess, som omfatter valg av testverktøy og planlegging av intervjuer, ressursallokering og tidsfestede møter.

Det er essensielt at jobbanalysen er forankret hos relevante beslutningstakere for å sikre en felles forståelse av målene og formålet med rekrutteringsprosessen. Selv om en grundig jobbanalyse krever betydelig innsats fra alle involverte parter, er den avgjørende for å oppnå gode resultater i rekrutteringen. Dette trinnet legger grunnlaget for en vellykket prosess og sikrer at både kandidatene og oppdragsgiverne får en positiv og produktiv erfaring.

Les gjerne mer:

Utlysning og markedsføring

Formålet med vår annonseringsstrategi for stillinger er å tiltrekke et bredt spekter av kvalifiserte kandidater, samtidig som vi tydelig kommuniserer stillingskravene. Vi benytter erfarne tekstforfattere til å utforme stillingsannonser som appellerer både til aktive og passive jobbsøkere. Vår tilnærming tar hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og sikrer at annonsene er i tråd med oppdragsgivers kommunikasjonsstrategi og employer branding. Videre, for å maksimere synligheten og effekten av annonsene, arbeider vi tett med oppdragsgiverens mediebyrå for å tilpasse markedsføringen til deres spesifikke behov.

Vårt markedsføringsarbeid kombinerer velprøvde metoder med innovative løsninger for å tiltrekke de beste talentene. Blant våre unike tilbud er «Stillingsprospektet», en visuell og engasjerende presentasjon av stillingen, og «Sånn er arbeidsplassen vår/en medarbeider hos oss», som gir innsikt i arbeidshverdagen gjennom intervjuer og videoer. Til slutt inkluderer vi innovative markedsføringskampanjer, fra virale innhold til større budsjettløsninger, som også styrker employer branding.

Kanalvalget for annonsering tilpasses hver enkelt stilling, og vi sørger for kontinuerlig optimalisering for å maksimere effekten av annonseringsbudsjettet. Vi anbefaler ofte en kombinasjon av kanaler som Finn.no, LinkedIn Jobs, sosiale medier og programmatisk annonsering gjennom relevante medier. I tillegg er vi bevisste på å fremme mangfold og inkludering, både i stillingsutlysninger og i den overordnede markedsføringsstrategien. Vårt mål er å sikre en kvalitativ og inkluderende rekrutteringsprosess fra starten av, i tråd med moderne krav til mangfoldsarbeid og inkludering.

Les gjerne mer om:

Aktivt søk (search) etter kandidater

Formålet med vår tilnærming til “aktivt søk” er å identifisere og engasjere kvalifiserte kandidater for stillinger hvor det kan være få eller ingen søkere gjennom tradisjonell annonsering. Vårt team av erfarne rådgivere og researchere er spesialister på å utføre aktivt søk, med et sterkt fokus på opplæring og kunnskapsdeling innen dette feltet.

De fleste oppdragene våre krever søk etter passive kandidater
Dette fordi de stillingene oppdragsgiver benytter våre tjenester til er stillinger som har et underskudd på kvalifiserte kandidater, og konkurransen er høy.

Ofte har våre oppdragsgivere erfart at de får få eller ingen kvalifiserte søkere ved hjelp av annonsering. Dette er en tidkrevende prosess, og det må avklares ved hvert oppdrag hvor mye tid det er ønskelig å bruke, ut i fra erfaringsbasert kandidattilfang.

Les gjerne mer om:

Vi ser at den beste kandidaten ofte ikke aktivt er ute å søker etter muligheter. Vår kompetanse på å finne riktig kandidat ved aktivt søk er svært viktig for oss.

Beate Eikesæth, seniorrådgiver

Vurdering av søkere

I rekrutteringsprosessen hos Cruit vil dere møte erfarne seniorrådgivere som bistår med vurdering og kvalifisering av kandidater. Disse rådgiverne, med sin omfattende seleksjonsfaglige kompetanse, sikrer et solid faglig håndverk gjennom grundige forberedelser og erfaringsbasert læring.

Før utplukksmøtet vil rådgiverne ha gjennomgått alle søkere, klar med anbefalinger om hvilke kandidater som bør gå videre i prosessen. Jobbanalysen og stillingsutlysningen danner grunnlaget for kandidatvurderingen, og vår dyktige evaluering gir oppdragsgiveren et grundig beslutningsgrunnlag som forenkler og sparer tid. 

Våre rådgivere er også godt kjent med bruk av ulike søkerportaler og håndterer søknadsadministrasjonen effektivt uten behov for opplæring. Dette inkluderer å gi tilbakemeldinger til ikke-aktuelle kandidater og å sikre en positiv kandidatopplevelse. Det legges stor vekt på å sikre en god kandidatopplevelse gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Vi forstår viktigheten av at kandidatene, selv de som ikke blir ansatt, får en positiv opplevelse, da dette har både direkte og indirekte konsekvenser for oppdragsgiverens omdømme og suksess. Vårt team sørger for profesjonell oppfølging av alle kandidater, understreker viktigheten av en transparent og rettferdig prosess, og bidrar til å styrke arbeidsgiverens merkevare.

I tillegg har rådgiverne spesifikk kompetanse i rekruttering til offentlig sektor, og følger kvalifikasjons- og likebehandlingsprinsippene. Vi bistår også i spørsmål knyttet til unntakssøknader, både med utvidet og offentlig søkerliste, og rådgir kandidater og kunde gjennom denne prosessen. 

Les gjerne mer om:

Intervjuet

I intervjufasen av rekrutteringsprosessen sikrer våre rådgivere at dere som oppdragsgiver møter kvalifiserte og motiverte kandidater. Dette oppnås ved å bruke et strukturert intervjuskjema som er nøye utarbeidet for å matche kvalifikasjonskravene, samt eventuelle maler fra oppdragsgiver. Dette sikrer at kandidatene blir vurdert på en rettferdig og konsistent måte. I førstegangsintervjuet fokuseres det på kvalifikasjonskravene og kandidatenes motivasjon, inkludert gjennomgang av “må”- og “bør”-krav. Vanligvis inviteres mellom fire til seks kandidater til første intervju med oppdragsgiver, og vi anbefaler alltid å gjennomføre minst ett fysisk intervju før ansettelse. Videre legger vi til rette for effektiv gjennomføring av intervjuene, inkludert muligheten for videointervjuer og fleksibilitet i planleggingen.

Etter intervjuene vurderer våre rådgivere kandidatene sammen med dere for å sikre at de mest kvalifiserte går videre i prosessen. Vi tilbyr rådgivning til rekrutterende ledere for å garantere likebehandling og oppfyllelse av kvalifikasjonsprinsippet. Våre rådgivere sørger også for praktisk håndtering, som innkalling av kandidater og oppfølging før og etter intervjuene. I noen tilfeller kan den første interessesamtalen gjennomføres av en rådgiver alene, avhengig av oppdragsgivers spesifikke krav til prosessen. Dette bidrar til et solid grunnlag for beslutninger og sikrer en strømlinjeformet og rettferdig intervjuprosess.

Les gjerne mer om:

Vi jobber med mange av markedets mest spennende kunder. De krever god bransjeforståelse, kvalitetsfokus og innsikt i kandidatmarkedet for den konkrete stillingskategori. Det gjør at ingen dager blir like, og vi blir litt bedre hver eneste dag. 

Maria Molvær Nesseth, seniorrådgiver

Personlighet og test av evne og ferdigheter

Vi i Cruit anser tester som et essensielt verktøy i rekrutteringsprosessen for å forutsi en kandidats potensielle suksess i en stilling. Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd og bruker seriøs, sertifisert testing for å styrke rekrutteringsprosessen. Valg av testmetode skjer ofte i forbindelse med jobbanalysen, og testingen foregår vanligvis under dybdeintervjuene. Vi foretrekker DNV-sertifiserte evne- og ferdighetstester, som for eksempel fra Aon Assessment, for å dekke et bredt spekter av kompetansekrav. Disse testene kan måle ulike ferdigheter som logisk tenkning, språk- og numeriske ferdigheter, og vi velger 3-4 tester spesifikt tilpasset stillingen for å vurdere kandidatene mot en relevant normgruppe.

Vi anbefaler ofte å kombinere forskjellige typer tester, som både induktive og deduktive logikktester, for å få et inntrykk av kandidatenes generelle evnenivå. I tillegg kan det være hensiktsmessig å inkludere numeriske og/eller verbale ferdighetstester. Grunnleggende evnetester, som figurtester, er også viktige for å vurdere logiske evner og forståelse for relasjonelle situasjoner. Videre anbefaler vi en DNV-sertifisert personanalyse (som AON Shapes eller NEO-PI-3) der en sertifisert rådgiver kobler jobbanalysens vurderinger med kandidatens personanalyse. Avvik i disse vurderingene brukes til refleksjon og påvirker beslutningsprosessen, noe som kan gi verdifulle innspill til onboarding og oppfølging av nyansatte.

I tillegg til standardiserte tester anbefaler vi gjennomføring av arbeidsprøver eller case-oppgaver som en effektiv metode for å evaluere kandidater. Disse kan være skriftlige eller muntlige og skreddersys for å måle relevante aspekter av jobben. Vi er nøye med å velge caseoppgaver som speiler de faktiske ansvarsområdene og oppgavene i den aktuelle stillingen. Riktig gjennomført og med nøye avstemte målepunkter kan denne formen for arbeidsprøve tilføre stor verdi til rekrutteringsprosessen. Våre rådgivere har også erfaring med å anonymisere skriftlige case-besvarelser for å sikre en upartisk og rettferdig evaluering.

Les gjerne mer om:

Dybdeintervjuet

I dybdeintervjufasen av rekrutteringsprosessen fokuserer vi på å frembringe nødvendige beslutningsavklaringer, slik at dere som oppdragsgiver kan gjøre velinformerte og faglig begrunnede valg av kandidater. Dette oppnås gjennom velstrukturerte møter i tråd med tidligere avklaringer og bruk av en godkjent intervjuguide.

Dybdeintervjuet kan inkludere en gjennomgang av testresultater og utføring av case-oppgaver, som er spesielt relevant for å få ytterligere innsikt i kandidatenes kompetanse og egnethet. Disse casene kan variere i form og metodikk, avhengig av stillingens natur. Ved behov kan det gjennomføres flere intervjuer for å sikre en grundig vurdering av kandidatene. Etter fullføring av alle intervjuer, diskuteres resultatene for å bestemme hvilke kandidater som skal anbefales og i hvilken rekkefølge, sikrende en omfattende og rettferdig vurderingsprosess.

Les gjerne mer om:

Referanser

I sluttfasen av rekrutteringsprosessen legger vi stor vekt på grundig kvalitetssikring gjennom referanseintervjuer og bakgrunnssjekker. Vi ber kandidater om å oppgi minst tre referanser, fortrinnsvis valgt ut fra en 360 graders tankegang, for å få et helhetlig bilde av kandidaten fra forskjellige perspektiver, inkludert overordnede, underordnede og sideordnede, samt eksterne parter. Referanseintervjuene er strukturert enten etter vårt eller oppdragsgivers malverk, og målet er å bekrefte eller avkrefte usikkerheter knyttet til kandidaten, samt identifisere eventuelle avvik.

Les gjerne mer om:

Kvalitetssikring

I den avsluttende fasen av rekrutteringsprosessen sørger vi for god kvalitetssikring for å sikre en pålitelig og grundig vurdering av potensielle kandidater. En sentral del av vår kvalitetssikring er en grundig bakgrunnssjekk av kandidater. Dette inkluderer verifisering av dokumenter som vitnemål og arbeidshistorikk. Vi benytter flere forskjellige verktøy for å kvalitetssikre dette, og med bakgrunn i at hver rekrutteringsprosess har unike behov så vil dette avtales spesifikt for å unngå at vesentlige momenter overses. 

I spesielle tilfeller der det kreves ytterligere sikkerhetstiltak, som vandelsattest, kredittsjekk eller rådgivning i forbindelse med sikkerhetsklarering, har våre rådgivere den nødvendige kompetansen til å bistå. 

Les gjerne mer om:

Dokumentasjon av ansettelse og innstilling

Det kan være avgjørende å dokumentere prosesser grundig for å sikre at de er utført korrekt og i henhold til spesifikke krav. Dette er spesielt relevant for offentlige aktører som er forpliktet til å utførme en innstilling som skal godkjennes før ansettelse. Den konkretiserer vurderingene gjort gjennom prosessen og rangerer kandidatene.

Våre rådgivere har betydelig erfaring med å utarbeide disse dokumentene, enten ved å bruke oppdragsgiverens malverk eller vårt eget ved behov. De sikrer at enhver dokumentasjon av rekrutteringsprosessen gjøres i tråd med hver deres unike krav og interne retningslinjer.

Les gjerne mer om:

Kompetanse- overføring og evaluering

Vi legger stor vekt på kompetanseoverføring og evaluering i rekrutteringsprosessen for å sikre at våre oppdragsgivere oppnår suksess med sine ansettelser. Vi fokuserer på å overføre relevant informasjon fra rekrutteringsprosessen til våre oppdragsgivere, noe som er avgjørende for en effektiv onboarding og oppfølging av nyansatte. Denne kompetanseoverføringen er en integrert del av vårt tjenestetilbud og reflekterer vår forpliktelse til å styrke både oppdragsgiverens rekrutteringskapasitet og den nyansattes integrasjon i organisasjonen.

Som en del av vårt detaljerte kvalitetssystem, med fokus på kontinuerlig forbedring og høy kundetilfredshet, legger vi vekt på å evaluere og lære av hver rekrutteringsprosess. Dette innebærer en gjennomgang av læringspunkter fra prosessen, som er verdifull for både oss og oppdragsgiveren. Vårt mål er ikke bare å forsterke rekrutteringskraften til våre oppdragsgivere, men også å sørge for at vi kontinuerlig forbedrer våre tjenester og tilnærminger, slik at vi ved hver ny utfordring kan levere enda bedre resultater.

Innfasing og onboarding

Vi har en egen leveranse knyttet til innfasing av kandidater som har blitt rekruttert til våre kunder. Det er et egen tjenesteleveranse, og er en spesialtilpasset og skreddersydd måte for din organisasjon å sikre at rekrutteringsprosessen ikke bare ender med en kandidat som matcher organisasjonens behov – men som også setter begge partene i stand til å gjøre det beste ut av hverandre. 

Kvalitet fra A til Å

Våre prosesser er utformet basert på sertifiseringskravene i personsertifiseringen for rekrutteringspersonell fra DNV, og selskapet er ISO9001-sertifisert for kvalitetsledelse