Hvorfor testing?

I Cruit er vi opptatt av kvalitet i alle ledd av rekrutteringsprosessen, og seriøs testing er en av de viktigste måtene å sikre en god rekrutteringsprosess.

Ved å benytte evne-, ferdighets- og personlighetstester kan vi holde synsing og magefølelse unna, selv om det er viktig å påpeke at man ikke kan stole blindt på slike tester. 

Vi bruker testene som et samtaleverktøy. Riktig bruk og tolking av tester i seg selv bidrar til strukturert og objektiv vurdering av personlige egenskaper. I tillegg vil treffsikkerheten i en seleksjonsprosess økes når også tester inkluderes sammen med andre metoder.

Tester er blitt mer og mer vanlig i de fleste rekrutteringsprosesser, nettopp fordi det tilfører kvalitet i rekrutteringsprosessen.

Hvordan bruke testing

For hver rekruttering vil vi avdekke evner, ferdigheter og personlige egenskaper som er nødvendige for å kunne mestre rollen. 

Kandidatene får tilsendt testverktøyet, og gjennomfører dette på et tidspunkt som passer. Etter dette vil vi gjennomføre en tilbakelesning med rekrutterer.

Dette er en samtale hvor vi forklarer testresultatet, og gir kandidaten en god forståelse av det de har vært med på. Etter tilbakelesning er gjennomført oversendes testresultatet til oppdragsgiver med vår vurdering av resultatet.

Tilbakemeldinger vi får fra kandidatene er at testverktøyene er lite tidkrevende, men samtidig tilfører seriøsitet til kandidatopplevelsen.

Våre tester

Det er mange ulike varianter av testverktøy, og vi benytter oss av verktøy som er DNV-sertifiserte. De har vurdert om det finnes holdbar, faglig dokumentasjon på at testen faktisk er egnet til det man hevder den kan brukes til.

Vår mest brukte leverandør av test-tjenester er AON Assessment (tidligere Cut-e). Fra denne leverandøren har vi gode og sertifiserte tester knyttet til både evne- og ferdighetstesting samt personlighetstest. 

I tillegg benytter vi ofte personanalysen NEO-PI-3, samt at vi har rådgivere sertifisert på OPQ32i, 16PF5, Hogans HDS, Human Content B5, DISC og mange flere. 

Våre sertifiserte rådgivere

I tillegg til å være sertifisert på en rekke av de overnevnte verktøyene, så er flere av oss også sertifisert som Rekrutteringspersonell gjennom DNV.

Veiledende priser

Evnetester

Relevante evnetester er et godt verktøy for å vurdere forventet jobbprestasjon hos kandidater
kr 4.000 for én kandidat
 • Opp til 4 tester per kandidat
 • DNV GL-sertifiserte tester
 • Personlig tilbakemelding til kandidat
 • Gjennomgang av resultater og våre vurderinger
 • + kr 2000 per ekstra kandidat

Personlighetstest

Hvem er kandidaten? En gjennomført personanalyse vil gi mange gode muligheter for en samtale og innsikt.
kr 7.000 for én kandidat
 • Personlig tilbakelesning
 • DNV GL-sertifiserte tester
 • Personlig tilbakemelding til kandidat
 • Gjennomgang av resultater og våre vurderinger
 • + kr 3500 per ekstra kandidat

Begge deler

Kombinasjonen av evnetester og personlighetstest er et godt utgangspunkt for en god rekruttering.
kr 9.000 for én kandidat
 • 4 evnetester
 • Personanalyse
 • Personlig tilbakemelding til kandidat
 • Gjennomgang av resultater og våre vurderinger
 • + kr 4500 per ekstra kandidat
Full pakke

Alle priser er ekskl. mva. 

Ta kontakt