Kunnskap

Jobbanalysen er en svært viktig komponent i enhver god rekrutteringsprosess. Den er gjerne starten av prosessen og er førende for hvordan resten av løpet utføres, og den skal avdekke de mest sentrale kriteriene for en stilling. Jobbanalysen hjelper oss til å prioritere hva som er viktigst for å lykkes i jobben.

Jobbanalysen gir svar på:

  1. Arbeidsoppgavene i stillingen
  2. Krav til personen som skal inn i stillingen
  3. Valg av vurderingsmetode(r)

I for mange ansettelsesprosesser er kravene til stilling, kandidat og prosess for dårlig forankret hos beslutningstaker, rekrutterer og andre interessenter. Dette gir beslutninger som er lite forankret i det faktiske behovet, svært variabel kandidatopplevelse og avgjørelser som kan være kvalitativt dårlige.

Derfor gjennomfører vi alltid en grundig jobbanalyse før vi starter med prosessene våre, slik at alle kan være sikre på det endelige resultater. Formålet med jobbanalysen er et grundig dokument som ikke levner tvil om hva som skal være beslutningsgrunnlaget.

Det er viktig å huske på at dette dokumentet ikke er så detaljert at man bare går ut og finner en person som passer perfekt inn. Dette dokumentet er for å finne ut hvilke kompetanser som skal prioriteres når man vurderer kandidater.

Med bruk av Jobbanalyse unngår man uheldig sammenligning av kandidater. Mange ønsker 3-4 kandidater i en sluttfase, og sammenligne disse med hverandre for å velge den antatt beste. Gjør du det, velger du i realiteten bare den relativt beste blant en liten gruppe som der og da er tilgjengelig. Dette kalles kontrasteffekten på fagspråket og er en klassisk fallgruve. Det du bør gjøre er å sammenligne kandidatens egenskaper med jobbanalysen, og ansette etter hvor godt kandidaten matcher kravene der.

Lurer du på mer om hvilke temaer vi tar opp i jobbanalysen? Ta gjerne kontakt.