Kunnskap

Intervjuet skal være toveis

Det er vanlig å tenke at intervjuet skal brukes til å vurdere om du som arbeidstaker er god nok for rollen. Dette er en feil de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere begår, og derfor er det din jobb å strukturere og kvalitetssikre all informasjonen som utveksles gjennom en ansettelsesprosess. Alle taper på feilinformasjon her, og du kan ikke regne med at arbeidsgiver vet hvordan man gjør dette. Situasjonen er kanskje slik at du sitter med en tynn, generisk stillingsbeskrivelse i hånden eller har fått en salgspitch fra en rekrutterer. La oss si du har hørt litt om selskapet også, og tenker du har en liten anelse om hva stillingen går ut på. Kanskje har du vært på et intervju og fortalt om deg selv, og kosepratet litt om terrengsykling. Hva mangler du av informasjon? Antageligvis det meste.

Hva skal du spørre om?Suspected Man Smoking A Cigarette

Sett opp en prioriteringsliste over hva som er viktig for deg, hold den opp mot stillingsbeskrivelsen, og finn hullene. Finn ut av all informasjon du kan på egenhånd først, slik at arbeidsgiver ikke tror du er umotivert eller lat, og ta med spørsmål om stillingen til intervjuet. Stryk ut hvert spørsmål etterhvert som arbeidsgiver forteller om stillingen, og fyr av med de resterende mot slutten av intervjuet. Still åpne spørsmål, og be om eksempler der det er relevant. Aldri still spørsmål som du kunne ha funnet ut av selv, eller som ikke er viktig for deg. Hvis du begynner å spørre om mindre ting som bidrag til treningsmedlemsskap eller telefonbudsjett tidlig i prosessen, fremstår du fort som motivert av feil årsaker. Lønn kan også være litt touchy.

Her er eksempler på spørsmål man kan stille en arbeidsgiver for å komme frem til informasjonen man trenger:

  • Er stillingen nyopprettet? Hvis ja, hvorfor det? Hvis nei, hva skjedde med forgjengeren?
  • Hvis du kan skissere en arbeidsdag for meg, hvor mye tid vil jeg bruke på de forskjellige arbeidsoppgavene?
  • Hva forventes av meg etter tre til seks måneder?
  • Hvilke roller/personer skal jeg ha kontakt med i selskapet?
  • Forutsatt at jeg leverer gode resultater, vil jeg få fleksibilitet i stillingen?
  • Hvordan er mulighetene for å justere lønn etter prestasjon? (istedenfor å spørre om lønn direkte)