Norad skal bidra til effektiv forvaltning av Norges bistandspenger

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, forvalter i 2021 nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet. Vi har vedtatt en ny strategi mot 2030, hvor fakta har makta og bærekraftsmålene står i sentrum.
(Foto: Espen Røst)

Hvem er Norad?

Norad er en fagetat under Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD).
Vår oppgave er å omskape norske bistandspenger til resultater for fattige land. Norad skal være en sterk og tydelig aktør i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Dette gjør vi gjennom utviklingsfaglig rådgivning og samarbeid, kvalitetssikring og kontroll, tilskuddsforvaltning, samt evaluering og formidling av resultater.

Ønsker du en meningsfylt, utfordrende og interessant arbeidsdag hvor du kan samarbeide med engasjerte fagpersoner både nasjonalt og internasjonalt? Velkommen til Norad! (Foto: Ken Opprann)

Hvorfor skal du bli en del av Norad?

Norsk bistand var 39,5 milliarder kroner i 2020. Norad forvalter om lag halvparten av bistandsbudsjettet.
Norads nye strategi ser frem mot 2030. Men det er veldig kort tid til 2030. Det er tungt å endre store utviklingstrekk. Skal verden nå bærekraftsmålene, må investeringsnivået øke raskt og fremskrittene komme fort. Da trenger vi riktig kompetanse i organisasjonen, og medarbeidere som ønsker å være med på å gjøre en forskjell.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter