NSM ansetter for å trygge Norge

Nå skal Nasjonal sikkerhetsmyndighet ansette flere nye medarbeidere. Du kan være en av disse. 

Hvorfor NSM?

Alle land har etterretnings- og sikkerhetsfunksjoner for å motvirke faren for alvorlige anslag mot forvaltning og samfunn. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Vi hadde eit svært godt samarbeid med NSM. NSM gav gode råd og var både opne og kompetente i situasjonen.

Då Hydro blei utsett for dataangrep i mars 2019, var NSM ein av dei aller viktigaste samarbeidspartnarane våre. Det kjendest trygt å stå saman med NSM då vi plutseleg stod i ein situasjon som vi aldri før hadde stått i, og som vi ikkje hadde oversikt over eller erfaring med korleis vi skulle handtere.

Ved å samle offentlege og private aktørar i Nasjonalt cybertryggingssenter legg vi til rette for å etablere eit felles risikobilete og ei felles situasjonsforståing ved truande hendingar

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter