SpareBank 1 - lokal, engasjert og ansvarlig

Vi er en allianse av selvstendige banker som samarbeider for å hjelpe kundene våre med hverdagsøkonomien. Eget utviklingsmiljø, forsikringsselskap og tilstedeværelse i lokalsamfunnet over hele Norge.

Hvem er SpareBank 1?

SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare. Samarbeidet er organisert gjennom  SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper som: SpareBank 1 Forsikring, Fremtind, Odin Forvaltning, Modhi, Spleis, Eiendomsmegler 1, LO Favør, BN Bank og mange flere. 

SpareBank 1 Gruppens bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til sparebankene som lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. Gruppen jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og selve driften av datterselskapene.

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapets pensjonskunder. Deler av disse midlene er plassert i næringseiendom som forvaltes av selskapets eiendomsavdeling.

Eiendomsavdelingen inngår som en sentral og viktig del av SpareBank 1 Forsikring sitt bærekraftarbeid, og fokuserer på gode og langsiktige relasjoner til leietakere, stabil drift og verdiskapende utvikling av eiendommene.

SpareBank 1 Utvikling

Vi utvikler og drifter løsninger som brukes av over 1 million bankkunder. Hver åttende nordmann har oss i lomma. Vi er eksperter på finansiering, betaling, sparing og en hel masse andre ting. Vi er et eget selskap, som de 14 SpareBank 1-bankene eier sammen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at de er helt i front når det gjelder brukeropplevelser, kundeverdi og konkurransekraft.

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter