Stillinger som gjør en forskjell!

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. For å gjøre dette trenger de folk som har en rekke kompetanser, fra helsefaglig til IT.

God helse – gode liv

Visjonen og verdiene våre blir først viktige når det er noe vi bruker i det daglige arbeidet. De synliggjør hva vi jobber for å oppnå, hva som kjennetegner oss som jobber her, arbeidet vi gjør og hvordan vi møter brukerne og samarbeidspartnere.

Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv.

Faglig styrke, åpenhet og samarbeid

Helsedirektoratets verdier er: 

  • Faglig styrke: Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og støtter seg på godt faglig skjønn.
  • Åpenhet: Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.
  • Samarbeid: Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog.

God helse angår alle og er samfunnets viktigste forutsetning for god bærekraft, sosial og økonomisk utvikling. Det gjør samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet ekstra motiverende.

Helsedirektoratet løser samfunnsoppdraget ved å gi faglige råd, iverksette politikk vedtatt av regjering og storting, forvalte lover og finansieringsordninger og koordinere helsetjenesten i kriser.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter