Inbound, outbound, eller en miks? – Hva passer din organisasjon?

Tunge prosesser gir dårlige kandidatopplevelser og man mister gode kandidater underveis i prosessen. Kanskje får også organisasjonens omdømme seg en knekk. Men trenger regelverket egentlig å være en «show stopper» for effektive rekrutteringsprosesser? Det trenger det ikke! La oss se på hvordan regelverket kan brukes til fordel for deg som rekrutterer i et direktorat, en…

Best practice: rekruttering i offentlig sektor kan faktisk gjøres effektivt!

Tunge prosesser gir dårlige kandidatopplevelser og man mister gode kandidater underveis i prosessen. Kanskje får også organisasjonens omdømme seg en knekk. Men trenger regelverket egentlig å være en «show stopper» for effektive rekrutteringsprosesser? Det trenger det ikke! La oss se på hvordan regelverket kan brukes til fordel for deg som rekrutterer i et direktorat, en…