Frida jobber som researcher i Cruit. Kan kontaktes på [email protected] eller +47 92 27 05 93

Inbound, outbound, eller en miks? – Hva passer din organisasjon?

Tunge prosesser gir dårlige kandidatopplevelser og man mister gode kandidater underveis i prosessen. Kanskje får også organisasjonens omdømme seg en knekk. Men trenger regelverket egentlig å være en «show stopper» for effektive rekrutteringsprosesser? Det trenger det ikke! La oss se på hvordan regelverket kan brukes til fordel for deg som rekrutterer i et direktorat, en…

Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner

Bufdir IT vokser, og ser etter deg som ønsker å utnytte din teknologikompetanse til det beste for fremtidens generasjoner Bufdir skal bidra til en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, og trygge familier i et inkluderende og likestilt samfunn. For å levere på dette oppdraget, er de helt avhengige av brukervennlige løsninger og gode digitaliserte tjenester. Derfor…

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Men for å gjøre det, er de helt avhengige av å sikre at de har riktig og oppdatert kompetanse i alle ledd. Blant annet innen teknologi. Ledige stillinger Hvem er IMDi og hva gjør vi?…

Har du behov for en ny medarbeider? Slik er rekrutteringsprosessen i Cruit!

I Cruit benytter vi en kompetansebasert strukturert rekrutteringsprosess. Dette innebærer at de kompetansene som er nødvendige for stillingen står i fokus gjennom alle fasene av rekrutteringsprosessen. Vår rekrutteringsprosess består av 9 faser.   Jobbanalysen er utgangspunktet for hele rekrutteringsprosessen. Her blir vi enige om kriteriene som kandidatene skal vurderes etter og lager en ryddig kravspesifisering…