Har du behov for en ny medarbeider? Slik er rekrutteringsprosessen i Cruit!

I Cruit benytter vi en kompetansebasert strukturert rekrutteringsprosess. Dette innebærer at de kompetansene som er nødvendige for stillingen står i fokus gjennom alle fasene av rekrutteringsprosessen. Vår rekrutteringsprosess består av 9 faser.   Jobbanalysen er utgangspunktet for hele rekrutteringsprosessen. Her blir vi enige om kriteriene som kandidatene skal vurderes etter og lager en ryddig kravspesifisering…