Lære hele livet for å sikre kompetansen som trengs

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Hos oss kan du bidra til at flere får muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Hvem er Kompetanse Norge?

Kompetanse Norge er et direktorat som arbeider for å styrke befolkningens kompetanse og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi øker verdiskapingen ved å støtte kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Gjennom å styrke individets muligheter til å ta gode utdannings- og karrierevalg, lære hele livet og dokumentere sin egen kompetanse bidrar vi til utvikling, integrering og inkludering i samfunnet.

Vårt velferdssamfunn er bygget på et arbeidsliv med små forskjeller, selvstendige og utviklende jobber og høy produktivitet. Derfor er det høye krav til kompetanse for alle som er i jobb, og for alle som prøver å finne en jobb. I årene framover står Norge overfor en rekke samfunnsutfordringer som må møtes med ny kompetanse og bedre muligheter for livslang læring

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter