Vil du bidra til å digitalisere Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttet satser på digitalisering og har fire it-avdelinger med til sammen 60 ansatte som jobber for å forbedre instituttets interne og eksterne systemer. De jobber med alt fra helseregistre og helseundersøkelser til infrastruktur, design og endringsledelse.

Bedre helse for alle

Visjonen til Folkehelseinstituttet er bedre helse for alle. De har tre hovedoppgaver: De leverer kunnskap, beredskap og infrastruktur for å verne liv og forbedre helse i hele befolkningen.

Folkehelseinstituttet skal bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstenester gjennom å forske på, analysere, oppsummere og kommunisere kunnskap.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter