Stillinger som digitaliserer høyere utdanning!

Handelshøyskolen BI er en ideell organisasjon som jobber for å heve utdanning og kompetanse i Norge, og for å støtte 20.000 studenter er gode IT-løsninger helt sentralt.

Hvem er BI?

Handelshøyskolen BI er en organisasjon med 20 000 studenter som er avhengige av gode IT-løsninger. Vi opererer innenfor en bransje med hard konkurranse og vi må derfor være kjappe, endringsvillige og moderne for å holde tritt.

Vi vil ha fornøyde ansatte, og tilbyr derfor en fleksibel og familievennlig arbeidshverdag med mulighet for gratis videreutdanning.

Våre verdier

Vi er forpliktet til våre studenters suksess.

Våre ansatte og vår virksomhet er fokusert på studentenes læring. Vi forventer dedikerte studenter som leverer gode resultater.

Vi dyrker nyskaping og innovasjon.

Vi skaper verdier for våre studenter, bedrifter og samfunnet som helhet.

Vi opptrer ansvarlig.

Vi lever etter akademisk frihet og integritet. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål gjennom forskning, læring, drift og samarbeid. Vi har respekt for studenter og kollegaer.

Vi opptrer kollegialt.

Vi bidrar til en inkluderende arbeidsplass hvor vi verdsetter nysgjerrighet og viser interesse for hverandre.

Vi rigger BI for en framtid med et næringsliv og arbeidsmarked i stor omstilling. En rekke store digitale investeringer implementeres. Vi prioriterer digitalisering av BIs kjernevirksomhet.

Digitalisering er med på å legge premissene for hvordan våre ansatte jobber, innholdet i programmene våre og hvordan vi underviser. Dagens studenter vet at de trenger digital kompetanse som en del av sin grad, uavhengig av hvilken utdanning eller karriere de sikter mot.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter