En god barndom varer livet ut

Barne-, ungdoms- og familieetaten vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Har du lyst på en virkelig meningsfull jobb for barn og ungdom under omsorg av barnevernet? 

Hvem er Bufetat?

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge.

Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Hvem er Telemark ungdomssenter akutt?

Telemark ungdomssenter akutt tilbyr hjelp til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som trenger bistand på kort varsel. Enheten består av 3 avdelinger; institusjonsavdelingen Klokkerhuset med plass til 6 ungdommer, en beredskapsavdeling med 19 beredskapshjem og et SKM Akutt – vårt spennende spisskompetanseteam, som driver med nasjonal pilotering innen området akutt.

Hos oss får du være med på å løfte arbeidet slik at vi kan gi barn, unge og familier en bedre hverdag, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Spisskompetansemiljøet akutt

SKM akutt er et av 10 nasjonale spisskompetansemiljøer, opprettet for å være den erfaringsbaserte spydspissen i etatens fag- og kompetanseutvikling, som sammen med forskning- og brukerkunnskap bidrar til kunnskapsbasert praksisutvikling i etaten.

SKM akutt har et nasjonalt ansvar for opplæring, kvalitetssikring og veiledning for faglig praksis i tjenestene på sine fagområder og har som formål å bidra til standardisert kvalitativ praksis i akuttarbeidet – med veileder for akuttarbeid i akuttinstitusjoner som plattform.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter