Brønnøysundregistrene gjør det enklere å forholde seg til det offentlige

Vi tilbyr deg en jobb i et utfordrende fagmiljø, hvor du blant annet kan bidra til forenklingsarbeidet som kommer hele Norge til gode

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre.

Du har kanskje hørt om Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Jegerregisteret og flere andre. 

Korrekte og tilgjengelige opplysninger i de registrene som Brønnøysundregistrene forvalter, er av stor betydning for samfunnet, næringslivet og befolkningen. Et godt samarbeid med øvrige statlige virksomheter, kommuner og brukerne er nødvendig for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov, uavhengig av hvem som leverer tjenesten

Brønnøysundregistrene er i omstilling. Digitalisering, endrede kompetansebehov og ikke minst strammere rammer gjør at vi må endre oss. Det krever at vi er kompetansesøkende og endringsorienterte i vår tilnærming til alle våre oppgaver.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter