Vi har en plan for deg

Nå skal Forsvarets forskningsinstitutt ansette flere nye medarbeidere. Du kan være en av dem. Vi vil gjerne snakke med deg som har lyst til å bli sjef, leder, rådgiver eller konsulent på instituttet.

Utvikling i en dynamisk verden

Hos oss kan du regne med at du ikke blir sittende i en bås. Den verdenen FFI opererer i er alt annet enn statisk. Derfor må vi vise stor fleksibilitet for å kunne løse oppgavene våre. Konkret betyr det at vi streber etter uformelle fagmiljøer. Her legges det til rette for at alle skal kunne bruke kunnskapen sin der den behøves mest, på tvers av prosjekter og grupper.

Vi har stadig behov for å øke kunnskapene våre – både gjennom nyansettelser og gjennom å utvikle kompetansen internt. FFI legger blant annet forholdene til rette for relevant formell videreutdanning. Vi har et nært samarbeid med flere universiteter og høgskoler. Hos oss står du med andre ord aldri stille.

Hvem får jobb hos oss?

FFI ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom du har interesse og forståelse for forsvarsfaglige problemstillinger er det en fordel for oss. Det er likevel ingen betingelse at du kjenner Forsvaret godt fra før.

I vårt 75. år er FFI nå i starten av en spennende prosess der vi moderniserer instituttet. Bli med og gjør oss enda bedre rustet for framtida.

I FFI-jobben får jeg godt utløp for ulike sprell. Skal ubemannede droner, båter og andre systemer fungere, må de programmeres slik at de utnytter hardwaren til det ytterste. Selv om faget mitt er veldig teoritungt, er sluttresultatene lette å se. Særlig når ting ikke går som de skal.

Kollegene mine og jeg skal bidra til at FFI er forberedt på uønskede hendelser her ved instituttet. Masteroppgaven min handlet om forholdet mellom risikooppfattelse og sårbarhet. FFI har gitt meg anledning til å arbeide praktisk med det jeg har studert.

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter