En god søknad er viktig når man søker jobb, da den er en del av førsteinntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg. Selv om det er CVen som er viktigst, er jobbsøknaden din mulighet til å være mer personlig, og få frem hvorfor akkurat du passer så godt til stillingen du søker på. Du ønsker å fremstå som en bevisst arbeidssøker, som profilerer kompetansen din på en god måte.

Din CV forteller hva du har lært og har erfart gjennom utdannelse og arbeidserfaring. Din jobbsøknad forteller derimot hva du kan oppnå i fremtiden, og hva du kan bidra med i din neste jobb.

 

 

Samle informasjon om stillingen

Jo mer du vet om stillingen du søker på, jo lettere blir det å skrive en søknad som fanger mottakerens interesse. De fleste stillingsannonser har kontaktinformasjon for de som ønsker å vite mer om stillingen. Er du usikker; kontakt kontaktpersonen og be om en utdypelse av det som er uklart i annonsen. Gjør også grundig research av bedriften, og samle informasjon om deres visjon, satsningsområder, verdigrunnlag og prosjekter.

 

Riktig oppsett av søknaden

En søknad bør være oversiktlig, og lett å lese for mottaker.

  • Innledning: Her nevner du hvor du leste/hørte om stillingen du søker på. Fortell også hvorfor du søker, og hvorfor du har lyst på jobben.
  • Hovedtekst: Skriv litt om bakgrunnen din, både jobberfaring og utdannelse, og hvorfor den har verdi for stillingen og firmaet du søker jobb i. Utdyp motivasjonen din og hva du mener du kan bidra med.
  • Kort avslutning: Få frem at du er tilgjengelig for intervju. Det er lurt å legge listen lav for kontakt, og tilby å svare på spørsmål via mobil, epost eller Skype. Mange forteller om sine fritidsinteresser i en jobbsøknad. Det er helt ok, men vær kort. Arbeidsgiver er mer interessert i hva slags kollega du vil være, enn hva du gjør på fritiden.

 

Vis frem dine beste sider på en velbegrunnet måte

En god jobbsøknad er skrevet med presise begreper og uttrykk. Flere skriver søknader som inneholder klisjeer, slik som «trives med mange baller i luften», eller «er fleksibel». Det er ikke noe i veien med å bruke disse uttrykkene i seg selv, men det er viktig å begrunne påstandene dine. Gjør du ikke det, risikerer du at mottaker ser på egenskaper du faktisk innehar, som kun tomme ord.
Dersom du ønsker å vise at du f.eks. er fleksibel, kan du nevne konkrete eksemper fra tidligere jobb. Det kan være at du spontant tok på deg flere oppdrag til tross for kort notis, eller at du stadig måtte endre arbeidsplanen for å imøtekomme uforutsette oppgaver. Du ønsker å fremheve egenskaper som er relevante for stillingen du søker på, og gi et inntrykk av hva de får ved å ansette nettopp deg.

Det er absolutt ikke noe i veien med å skryte av seg selv. Er du dyktig i det du gjør, så skriv det!

Innehar du ikke alle kvalifikasjonene arbeidsgiveren etterspør? Slik vil det ofte være. Selv om arbeidsgiver ikke alltid krever at rett person kan alt de etterspør i en stillingsannonse, kan det være at CVen din gir et inntrykk av at du er litt underkvalifisert. Da er jobbsøknaden en gyllen mulighet til å utdype områdene der du tilsynelatende har mangler, og fortelle arbeidsgiver om egenskaper, erfaringer, og motviasjon som kan gjøre opp for dette.

 

Vær personlig og kreativ, men med måte

Det sies at man skal skille seg ut, men dette vil være avhengig av stillingen og bransjen det gjelder. Hvis du skal være kreativ, vurder dette opp mot stillingen. Det går nemlig en fin balansegang mellom å skille seg ut på en positiv måte via en morsom og kreativ søknad, og det å skape irritasjon. En positiv måte å skille seg ut på, er ved å fortelle om erfaringer andre ikke har. Det er viktig at innholdet er autentisk, interessant og jobbrelevant. Du har trolig en stillingsannonse for jobben du søker på. Pass på at du i søknaden faktisk svarer på det de spør etter i annonsen. Du ønsker å gi mottaker et inntrykk av at du har lyst på jobben, og at du mener du er kvalifisert, og kan gjøre en god jobb.

 

Lese korrektur

Be gjerne en venn lese igjennom søknaden for å klargjøre om søknaden gir et riktig bilde av deg.

Og sist, men ikke minst; les korrektur! Det er viktig at søknaden har godt språk og er fri for stavefeil. Skrivefeil i en søknad gir assosiasjoner til en person som er slurvete, og ikke har tatt seg tid til å lage en god søknad. Det kan gi mottaker inntrykk av at å få denne jobben rett og slett ikke er så viktig for deg.