Vil du være med å forvalte livet i havet?​ (Fiskeridirektoratet)

Vil du være med å forvalte livet i havet? Fiskeridirektoratet fremmer lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Ledige stillinger Livet i havet – vårt felles ansvar Hvem er Fiskeridirektoratet? Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og…