Har du lyst til å være med å gjøre en forskjell?

Lørenskog kommune har store ambisjoner på vegne av sine innbyggere og dette gjenspeiles også i form av flere utviklings- og digitaliseringsprosesser. Ledig stilling som porteføljestyrer.

 

Ansatte i Lørenskog kommune må kunne identifisere seg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen.

Hvem er Lørenskog kommune?

Hver dag går nær 2900 ansatte i Lørenskog kommune på jobb for at du skal få gode tjenester. Vi sørger for vann i springen, at fortau og veier er måkt om vinteren og at det er grønt og frodig om sommeren, at elevene får god undervisning av dyktige lærere, at eldre som trenger det får omsorg og trygghet i hverdagen, at det er et rikt og variert kulturliv for både store og små.

Kort sagt, en kommune er et Norge i miniatyr.

Det er en rekke yrker som er i sving daglig for at Lørenskog skal være den beste kommunen for våre innbyggere. Hele året – hele døgnet så er det noen på jobb for innbyggerne.

Vår visjon

 

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune. Lørenskog kommune har ca. 46 000 innbyggere og er en kommune med sterk befolkningsvekst.

Det er mye vi kan se tilbake på med stolthet, og som vi skal strekke oss etter i fremtiden. Vi har blant annet vunnet pris for å være Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019, og har tidligere fått KS sin demokratipris for godt styresett. I 2021 ble vi tildelt bosettings- og integreringsprisen, og barneverntjenesten ble kåret til landets beste på kommunebarometeret. Vi har tidligere også mottatt Benjaminprisen for Løkenåsen skoles gode antirasistiske og forebyggende arbeid med holdninger, for å nevne noe av det som gjenspeiler det gode arbeidet i Lørenskog kommune. 

Siste stillinger

Søk i utlysninger
Sortér etter

    Ta kontakt med våre rådgivere