– Norges Bank er en veldig spennende kunde vi gleder oss til å representere

Norges Bank har et omfattende rekrutteringsbehov, og har hatt en konkurranse for å finne rekrutteringsselskaper som kan bidra til å finne kompetente kandidater til deres organisasjon innen en rekke områder. Etter en grundig seleksjonsprosess har Norges Bank valgt å inngå rekrutteringsrammeavtale med Cruit på tre av tre fagområder: Ledere, Spesialister og Generalister, samt IKT og…

https://unsplash.com/photos/tEjBzUns8SQ

Cruit signerer eksklusiv rammeavtale med Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet står for tiden midt i en pågående omorganiseringsprosess, og med bakgrunn i dette vil direktoratet ha behov for å rekruttere høyt kompetente og personlig egnede mellom- og toppledere til ulike lederstillinger.  Derfor har Fiskeridirektoratet inngått en rammeavtale om bistand til ansettelse av mellom- og toppledere med Cruit AS. Det vil i løpet av rammeavtalen…