Få et pristilbud

Ved å registrere deg her, så vil du få et tilbud om rekrtutteringstjenester basert på informasjonen du legger i kommentarfeltet. Vi vil sørge for å gi deg et spesialtilpasset tilbud som hensyntar både dine forventninger til kandidattilfang og markedsføring, og hvordan vi hjelper med å velge den riktige kandidaten.

Du kan også ta direkte kontakt med oss på [email protected]+47 21 42 42 72 eller finne en rådgiver som har riktig kompetanse for ditt rekrutteringsbehov. 

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, odt, txt, Max. file size: 50 MB.
  • Du vil ved å akseptere dette godkjenne at personopplysninger som du selv gir til oss (eks. CV), eller som er fritt tilgjengelige (eks. Linkedin), som kommer i forbindelse med det du melder interesse for (eks. historikk), eller informasjon om hva du er interessert i (eks. preferanser), vil kunne bli behandlet. Dette gjøres i tråd med vår personvernerklæring, og kan når som helst gis innsyn i, slettes eller rettes.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.