Vi søker rådgjevar/konsulent – seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet

Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?   Om stillinga I Kompetanse Noreg jobbar vi mot eit felles mål; alle skal kunne lære heile livet.  Seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet har ledige stillingar, ein fast og ein midlertidig i to år, som rådgjevar/seniorrådgjevar.    Seksjonen har ansvar for å halde oversikt over, og utvikle etter-

Vi søker kommunikasjonsrådgjevar

Vil du jobbe for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv? Om stillinga I Kompetanse Noreg jobbar vi mot eit felles mål; alle skal kunne lære heile livet. Nå søker vi ein initiativrik, erfaren og fagleg trygg kommunikasjonsrådgjevar som brenn for målet vårt, og som vil vere med å synleggjere kompetansepolitikken og Kompetanse Noreg. Vi søker

Første salgsressurs til vekstselskap (e-handel)

I over 10 år har Degree løst problemer og skapt verdifulle e-handelsløsninger for sine kunder. Selskapet jobber med langsiktige kunderelasjoner og sterke merkevarer. I dag sitter Degree på mange potensielt spennende og nye prosjekter som vil realiseres. På bakgrunn av denne positive utviklingen og den sterke posisjonen selskapet har oppnådd i B2B-markedet, ønsker vi å ansette en salgsansvarlig som vil

Leder for arkitekturstyring

Har du lyst på en lederrolle som vil påvirke morgendagens digitale helsetjeneste? Vi søker leder for arkitekturstyring!   Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å

Vil du jobbe med utvikling av moderne teknologi med en reell påvirkning på en milliardbransje?

Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt etisk og forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser.For å løse vårt

Are you our new online marketing wizard?

Mission: Catenda is a Norwegian startup company that started as a spin-off from SINTEF Building and Infrastructure. We are looking for a growth hacker to join us in building the next generation data and collaboration platform for the construction industry, that gives people all over the world access to a cheaper and greener way to build and

Daglig Leder – Anonym oppdragsgiver

Vår oppdragsgiver har en lang og god historie i Norge, og merkevaren er godt kjent blant relevante målgrupper.  Selskapet har i de senere år opplevd en sterk vekst i etterspørselen innen sine tjenester for API & Integration og Digital Workspace, og vil derfor etablere et nytt selskap for å møte markedets behov. I den anledning søker vi