Første salgsressurs til vekstselskap (e-handel)

I over 10 år har Degree løst problemer og skapt verdifulle e-handelsløsninger for sine kunder. Selskapet jobber med langsiktige kunderelasjoner og sterke merkevarer. I dag sitter Degree på mange potensielt spennende og nye prosjekter som vil realiseres. På bakgrunn av denne positive utviklingen og den sterke posisjonen selskapet har oppnådd i B2B-markedet, ønsker vi å ansette en salgsansvarlig som vil

Are you our new online marketing wizard?

Mission: Catenda is a Norwegian startup company that started as a spin-off from SINTEF Building and Infrastructure. We are looking for a growth hacker to join us in building the next generation data and collaboration platform for the construction industry, that gives people all over the world access to a cheaper and greener way to build and

Daglig Leder – Anonym oppdragsgiver

Vår oppdragsgiver har en lang og god historie i Norge, og merkevaren er godt kjent blant relevante målgrupper.  Selskapet har i de senere år opplevd en sterk vekst i etterspørselen innen sine tjenester for API & Integration og Digital Workspace, og vil derfor etablere et nytt selskap for å møte markedets behov. I den anledning søker vi

Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Strategisk virksomhetsarkitekt Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av den nasjonale e-helse-strategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig. Du vil som strategisk

Vi skal forenkle og digitalisere helsevesenet, og vil ha med oss deg på laget!

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt – Nasjonal arkitekturstyring av e-helse Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og digitalisere

Vårt prosjekt vil forme helsesektoren i årene som kommer. Er du virksomhetsarkitekten vi leter etter?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt – Èn innbygger – èn journal Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og

Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt til Velferdsteknologiprogrammet Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Avdeling utredning og strategi er ansvarlig for forvaltning av den nasjonale e-helsestrategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig. Du vil

Leder IKT infrastruktur – Brumunddal

Arbeidsoppgaver Du ha ansvaret for å videreutvikle dagens infrastruktur med tanke på å etablere kostnadseffektive løsninger basert på prinsipper og retningslinjer gitt offentlig sektor. Du vil også ha det overordnede ansvaret for IKT-sikkerhet. Mattilsynet arbeider med kontinuerlig forbedring og effektivisering av våre IKT tjenester. Vi står nå ovenfor et skifte som vil kreve endring av