CRM Utviklere – Microsoft Dynamics CRM

Vi søker etter funksjonell og/eller teknisk rådgivning med deltakelse i smidige utviklingsteam for oppdrag med oppstart i juni-august, og ut året. Kompetansekrav: Minimum 4 års erfaring med Microsoft Dynamics CRM, oppsett standard løsning, .net utvikling av spesialtilpasninger, integrasjoner. Fordel med erfaring med CXRM Online samt oppgradering til 2016. Erfaring innen funksjonell og/eller teknisk rådgivning. Bachelor/Master

Søker datavarehus-konsulent i Trondheim

Vi søker etter en konsulent for bistand innen datavarehus i Trondheim. Oppdraget avklares ASAP, og varer ca 3 mnd i 100 %. Kompetansekrav: Relevant utdannelse fra Universitet eller høyskole MS SQL-Server 2012 God kompetanse innen Analysis Services (SSAS) God kompetanse innen Integration Services (SSIS) God kompetanse på datavarehus og T-SQL vil bli vektlagt Erfaring med Visual Studio

Søker frontend-utvikler for Apple TV-app

Kunden skal videreutvikle sin Apple TV-app og trenger å forsterke teamet som jobber med dette. Vi vil utvikle både native tvOS-opplevelser, men også utnytte TVML templates med TMJS der det gir en smidigere vei til mål. Nøkkelinformasjon: Søknadsfrist: Torsdag 09.06.2016 kl 12:00 (OBS!) Oppstart så snart som mulig Varighet: 3 måneder med mulighet for forlengelse Prosent

Søker prosjektleder med kjennskap til verkstedsystemer (retail)

Vår kunde søker en prosjektleder som kan bistå i et forprosjekt som har til hensikt å innstille på valg av verkstedssystem(f.eks. Infocare Sesam, MCare, SAP e.l.) for fremtiden. Konsulenten vil være ansvarlig for at det leveres riktig IT-støtte til forretningsområdet «aftersales» i nært samarbeid med de kommersielt ansvarlige hos kunden. Denne avdelingen har et bredt nedslagsfelt og omfatter

Søker frontendutvikler for oppdrag i Horten

Om oppdraget Horten 100 % ASAP, minimum frem til 30.06.16 Krav til erfaring/kvalifikasjoner/kompetansematrise ASP og ASP.NET webapplikasjoner C# JavaScript(JS) Bootstrap MVC HTML5, CSS JSON Entityframework Bruk av rammeverk for grafisk fremstilling av data (Charts, graphs etc) Fint med kjennskap til dette også Angular REST Erfaring med relasjons databaser, helst MS SQL Server Erfaring med responsivt