Søker Microsoft-konsulent til driftsoppdrag, må være klarert Hemmelig

For vår kunde søker vi en Microsoft-konsulent til driftsoppdrag. Konsulenten må være sikkerhetsklarert Hemmelig nå. Kandidater bør være kjent med flere av følgende kategorier: Microsoft AD, Exchange, Lync/Skype for Business, Sharepoint drift. Oppdraget er i Oslo Sentrum, og det vil være langvarig. Ber om at kandidater som er sikkerhetsklarert melder interesse ved skjema på nettsiden,…

Søker konsulent til programmering av testautomasjon og test av software

Vår kunde søker etter konsulent til programmering av testautomasjon og test av software. Har du erfaring med å programmere test for identitets automasjon og / eller «continuous development» stiller du sterkt. Arbeidsoppgaver:   Gjennomføre alle typer testoppgaver, funksjonelle krav og operasjonelle krav Programmere integrasjonstester og systemtester (Script og Selenium) Programmere enhetstest (JUnit) Rapportere feil til testledere…

Søker etter etter interaksjonsdesigner til oppdrag

Kunde i det offentlige søker etter en interaksjonsdesigner med meget god kjennskap til brukervennlighetsprinsipper og digital tjenestedesign. Kompetanse på aktuelle verktøy for utvikling av klikkbar prototype. Konsulenten bør kunne benytte flytskjemaer i UML og prosessbeskrivelser i BPM og kunne sette seg inn i og forstå arbeidsprosessen som brukeren er i når den bruker løsningen. Ønsket kompetanse:…

Søker ressurs til utarbeidelse av risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av IKT-plattform

Offentlig kunde har behov for ressurs til utarbeidelse av risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av egen IKT-plattform. Arbeidsoppgaver: Ressursen skal utarbeide en risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av IKT-plattformen. Det er ikke ønskelig med en teknisk risikovurdering av de forskjellige teknologiområdene eller produktene («komponentene») som til sammen utgjør IKT,…

Søker prosjektstøtte-ressurs for oppdrag innen helse

Kunde gjennomfører et prosjekt knyttet til flere forbedringsprosesser, og prosjektet er i gjennomføringsfasen. Dette skal overleveres til forvaltning i linjen. Prosjektet har behov for en prosjektstøtteressurs som skal bistå prosjektledelsen i å sikre fremdrift i prosjektet og støtte prosjektaktivitetene. Krav til kompetanse: Jobbe strukturert, systematisk og metodisk. Ha evne å raskt sette seg inn i komplekse…

Behov for konsulent innen Documentum

Vår kunde leverer en virksomhetsportal som skal benyttes i forhold til elektronisk samhandling mellom deres kunder og andre samarbeidspartnere. De vil ved å bruke et felles sted for informasjonsdeling og samhandling, ha større kontroll over virksomhetskritiske dokumenter. Konsulenten vi søker har erfaring med utvikling av integrasjonen mellom Documentum og andre systemer, gjerne Sharepoint. Konsulenten bør…

Søker erfaren arkitekt med kompetanse på IAM og skyløsninger.

Til et prosjekt hos statlig aktør utarbeides det nå et overordnet design av en fremtidig driftsplattform. Dette vil fungere delvis som en kravspesifikasjon for fremtidig driftsopplegg og delvis som en realisering av den interne arkitekturfunksjonen. Arkitekten skal bistå i et IT-program for å fornye systemporteføljen, samt gjennomføre påkrevd modernisering av infrastruktur og sikkerhet. Programmet arbeider…