Konsulent drift Windows-plattform

Offentlig kunde har behov for en dyktig driftsressurs med bred kompetanse innenfor Windows-plattformen. De ønsker en konsulent med solid erfaring innen drift, utvikling og vedlikehold av Microsoft porteføljen. Herunder: HyperV, Server 2012R2 og 2016, Klientplattform Win10, ADFS, Clustering. Oppdraget er 100 % onsite i Oslo. Aktuelle kandidater bes melde sin interesse innen 20.11.17 kl 20:00 ved hjelp av

Søker Program Manager for oppdrag

Søker programleder for oppdrag 100 % onsite i Oslo. Oppstart er ASAP. Konsulenten må ha sterke lederegenskaper, kommunisere godt og ha bred kjennskap til det kommersielle, kvalitet og prosjektledelse. Erfaring med løsninger som Service Desk, samhandling og arbeidsstasjon, er særlig interessant. Ber om at aktuelle kandidater melder interesse på våre nettsider, og legge ved informasjon om

Søker SAP/ETL-konsulent

For kunde søker vi etter en dyktig SAP/ETL-konsulent. Erfaring med SAP Performance Optimization Guide er ønskelig. Oppdraget er langvarig, og oppstart er asap. Sted: Oslo Ber om at aktuelle kandidater melder interesse på våre nettsider, samt informerer om tilgjengelighet og timepris.

Søker utvikler for oppdrag i Tønsberg

Vår kunde har behov for en utvikler frem til sommeren 2018, med opsjon for forlengelse i Tønsberg. Konsulent må ha kompetanse innen backend- og frontend-utvikling, på Java-siden. Erfaring med Spring Boot, ElasticSearch, JS og rammeverk som feks Vue.js, HTML5, REST API, Git er også ønskelig. Er du interessert, så meld interesse på våre nettsider, husk

Søker innkjøpsrådgiver i Oslo

På vegne av kunde søker vi en kompetent og erfaren innkjøpsrådgiver som kan bistå de med strategisk evaluering og oppfølging av deres innkjøp. Kunden opplever andelen av innkjøpskostnader som økende og ønsker å engasjere en konsulent til å gjennomføreoppgaver innen vurdering av nåværende avtaler, innkjøpsstrategi, etc. Ideelle kandidater har sterk erfaring med innkjøp i større virksomheter og god

Søker programleder for flere agile utviklingsprosjekter

For kunde søker vi etter en dyktig programleder som har erfaring med agile utviklingsprosjekter. Konsulent bør ha betydelig erfaring fra å lede komplekse utviklingsprosjekter med mange prosjektteam, og ha gode lederegenskaper. Erfaring med DevOps er positivt. Oppdraget er i Oslo, og det har som utgangspunkt 6 måneders varighet, men kan forlenges ut 2018. Oppdraget har oppstart ASAP/1. januar.

Søker flere Nettverkspesialister og Infrastruktur-arkitekter

For kunde søker vi flere konsulenter til flere langvarige oppdrag.   Network Support Specialist (142587) Skills: Proxy, ForcePoint / BlueCoat. 5 years of experience. The project is not asking for the actual CCNP certification. Umiddelbar oppstart med varighet til 31. mars 2018. Arbeidssted Oslo. 100% stilling. Krav om plettfri vandel (Politiattest). Timeprisestimat: 800 kr/t Antall: 2

Søker dyktig driftsressurs med bred Windows kompetanse

For kunde søker vi etter en dyktig driftsressurs med bred kompetanse innenfor Windows plattformen.   Krav:  Solid erfaring innen drift, utvikling og vedlikehold av Microsoft porteføljen: HyperV Server 2012R2 og 2016 Klientplatform Win 10 ADFS Clustering Solid erfaring på bruk av spesifikke teknologier Tilstedeværelse 100% Gyldig sikkerhetsklarering minimum konfidensielt Oppstart desember 2017 – ut Q2