Søker SCOM-konsulent for drift og prosjekter

For kunde søker vi etter en konsulent for oppdrag i Oslo som minimum har 12 måneders varighet. Konsulenten vil jobbe med drift/utvikling av Microsoft SCOM-infrastruktur, samt være deltaker i prosjekter og drive noe support. Konsulent må ha lang erfaring med drift og implementering av SCOM 2012R2 eller nyere, samt erfaring med Management Packs, Microsoft Server…

Søker frontend- og fullstackutvikler for langvarige oppdrag

For våre kunder søker vi etter to profiler: Rolle 1 – Frontendutvikler Oppstart: Januar (mulig det går å starte senere ved rett kandidat) Beskrivelse: Utvikling av frontend basert på JavaScript og ExtJS. Noe HTML og CSS, men hovedkompetansen som behøves er JavaScript. Noe python-utvikling. Må ha erfaring fra linux/unix/java-plattformer. Rolle 2 – Fullstackutvikler Oppstart: Januar…

Sharepoint / .NET-utvikler

For kunde søker vi etter en Sharepoint/.NET-utvikler for et 12 måneders oppdrag. Vedkommende kandidat må ha sterk erfaring på Sharepoint, C#, .NET, JavaScript, databaser mm. Aktuelle kandidater bør ha 5-8 års relevant erfaring, høyere utdanning, og ha gode engelskferdigheter. Dersom du ønsker å bli vurdert for oppdraget ber vi om at du legger inn CV, informasjon om tilgjengelighet…

Søker nettverksarkitekt for langvarig oppdrag

For kunde i Oslo søker vi etter en nettverksarkitekt. Oppdraget har i første omgang en varighet på 3 mnd, men vil ha gode muligheter til forlengelse. Riktig kandidat har dyp teknisk erfaring innen nettverksarkitektur og -design. Mer informasjon tilgjengelig på forespørsel. Aktuelle kandidater bes melde interesse for oppdraget ved hjelp av skjema på våre nettsider. Husk…

Søker konsulent til teknisk support og salgsstøtte

Vår kunde søker etter en utadvendt person med god teknisk kompetanse til støtte i kundemøter.   Personen vi søker må ha god kodefortsåelse og helst ha  erfaring med programmering og arbeid med APIer. Arbeidet vil bestå av integrasjonsarbeid mellom de forskjellige aktørene, samt konfigurering av maskiner og systemer som Azure eller Office 365 management. Konsulenten bør…

Søker MSSQL-konsulent for oppdrag

Vi søker en konsulent for oppdrag innen MSSQL. Konsulent må ha sterk kompetanse innen MSSQL, og en mer generell kompetanse på infrastrukturdrift og database. Oppdraget er 100 %, i Oslo. Oppstart – helst ASAP (27.11.2017). For å melde interesse gå til vår nettside og legg inn CV, samt timepris og informasjon om tilgjengelighet.

Søker Scrum Master for interessant oppdrag

Vår kunde etablerer en utviklerorganisasjon med både eksterne og interne konsulenter. I den forbindelse er det behov for en scrum master som skal lede utviklingsprosjekter. Oppgavene handler om å planlegge utviklingsprosjekter, samt ha god oversikt over integrasjoner, produksjonssetting etc. Du bør ha dyp kompetanse innen ett eller flere av disse områdene: Tjenesteutvikling Mikrotjenester vs tradisjonell SOA, Frontendutvikling, UX-design, Byggemiljøer…

Junior java-utvikler som er klar for utfordringer!

For en stor kunde som du garantert har hørt om, søker vi utviklere med 1+ års erfaring innen Java-utvikling eller frontend-utvikling. Enten du ønsker å jobbe backend, fullstack eller frontend er du veldig interessant! Du har bachelor eller mastergrad innen IT, i tillegg til litt solid arbeidserfaring på baken. Fra studiet har du gode karakterer i programmeringsfagene. Du har gjerne…

Søker sikkerhetsklarert Sharepoint-konsulent

For vår kunde søker vi etter en driftskonsulent som er sikkerhetsklarert. Konsulent bør være erfaren på Sharepoint, og ha en bred Microsoft-erfaring. Oppdraget er i Oslo og er estimert til 6 mnd med opsjon for forlengelse. Aktuelle kandidater bes melde interesse for oppdraget på våre nettsider, samt legge inn informasjon om tilgjengelighet samt timepris.