Søker teknolog – tjeneste- og systemutvikler

Søker teknolog som vil inngå i et selvgående team for å drive utforskning og utvikling gjennom prototyper og POCer. Teknologen bør være godt bevandret innenfor system- og tjenesteutvikling. Ønskede kvalifikasjoner:     • Mobil: Android/IOS, Bluetooth teknologi      • IoT; MQTT, Android things, beacons (eddystone, ibeacon etc.)     • Web: Javascript, HTML5, Nodejs,…

Søker Frontend-utvikler for langvarig oppdrag

Søker Frontend-utvikler med erfaring fra domenet, som ser helhet, og kan jobbe på hele stacken. Fokus på Frontend og brukervennlighet, samt behov og krav innen sikkerhet. Arbeidsoppgaver: Sikre den tekniske egnetheten til UI / UX-design Optimalisere løsningen for maksimal hastighet og skalerbarhet Forsikre seg om at all input fra bruker er validert før det sendes…

Søker Scrum Master for langvarig oppdrag

Søker en sterk teknisk  Scrum Master  som har en dyp forståelse av smidige utviklingsprosesser. Arbeidsoppgaver: Sørge for at teamet etterlever og praktiserer smidige verdier og sikrer relevans ovenfor forretningens behov Sikre at teamet etterlever HMS, Lovverk, og IKT sikkerhet/infrastruktur og ellers gjøre teamet i stand til å utnytte det store spillerommet som er innenfor disse…

Søker Full-Stack .Net-utvikler

Søker en senior .Net-utvikler med erfaring fra web-utvikling, samt bank/finans. Fordel med: God moderne front-end erfaring med css/js. God server/nettverk/infrastruktur forståelse. React Native app erfaring God erfaring rundt sikkerhet SQL Server dba kompetanse Oppstart: Snarest Varighet: Ut året, med mulighet for forlengelse Lokasjon: Oslo vest Omfang: 100% Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg…

Søker løsningsarkitekt

Kunde søker løsningsarkitekt for backup systemer. Arbeidsoppgaver/leveranser Lage og dokumentere design av backup løsning for kunden basert på kundens  behov og løsninger som er tilgjengelig i marked. Vurdering av Inhouse vs. BAAS (backup as service) vs. Hybrid modeller av backup eller kombinasjoner av disse. Krav til ressurs: Senior ressurs med minst 5-10 års erfaring som…

Søker tester/testleder

Kunde søker tester/testleder for langvarig oppdrag. Arbeidsoppgaver: Planlegge tester i samarbeid med prosjektteamene og forretningseier Lage/revidere testplaner, testbeskrivelser og logger/testprotokoll Gjennomføre tester (herunder tekniske, funksjonelle, verdikjede/helhetstester og verifikasjon av relevante rutiner og prosesser)  Samordne tester mellom ulike team eller prosjekter der dette er relevant, fremdriftsansvar i testperioden Skrive automatiserte tester på ulike nivå (enhets-, integrasjons-,…

Søker ressurs med kompetanse på tynnklienter

Kunde har behov for ressurs med kompetanse på håndtering av image til tynnklienter. Oppgaver: Ressursen skal i første omgang jobbe med å se på hvilke muligheter som finnes for oppgradering og patching, samt ha dialog med leverandør i forhold til hva som tillates osv. Krav til ressurs: Kjennskap til oppsett, imagebygging og drift av tynnklientløsninger…

Løsningsarkitekt Tjenesteplattform Salgs- og betalingsløsninger søkes

Søker erfaren konsulent for å ivareta rollen som løsningsarkitekt for tjenesteplattformen salg- og betalingstjenester. Ønskede kvalifikasjoner: SOA, Microservices og streaming Continuous integration og delivery Public cloud teknologier, Azure, AWS e.l Open Source teknologier fra Apache porteføljen Microsoft SQL server og relasjonsdatabaser Fordel med kjennskap til og erfaring med: TOGAF Sparx Enterprice Architect TeamCity, Octopus, Git/Bitbucket,…

Søker sikkerhetsklarert nettverksressurs

Kunde søker sikkerhetsklarert nettverksressurs. Bør ha kompetanse : ·         Utdannelse fra universitet/høyskole ·         Minimum 10 års erfaring fra nettverk LAN/Trådløst ·         Bred erfaring men ulike teknologier innen nettverk ·         Generelt høy kompetanse på routing/svitjsing ·         Erfaring med kompetanseoverføring ·         Erfaring fra miljøer med høye krav til sikkerhet/herding ·         Gyldig sikkerhetsklarering på minimumsnivå «K». · Må ha kunnskap om følgende teknologier/produkter: o   HP Aruba nettverksutstyr…

Søker prosjektleder

Søker prosjektleder for å lede IT-utvikling for understøttelse av arbeidsprosessene i kundens anleggsforvaltning. Krav til ressurs: PRINCE2 Sertifisert innen industristandard metoder for prosjektledelse Dokumentert erfaring som senior prosjektleder av IT-prosjekter innen kapabilitetene design, bygging eller vedlikehold av strømanlegg Oppgaver: Fasilitering av  overordnede behovsprosesser Planlegging og oppfølging av prosjektets progresjon og prosjektøkonomi Produksjon av styringsdokumentasjon Ledelse…