Søker senior UX designer

I forbindelse med Digitalisering, har kunden behov for en senior UX designer. Løsningen som skal utvikles trenger en ressurs som vil være ansvarlig for grafisk– og interaksjonsdesign og vil utforme skjermbildedesign, navigasjonsprinsipper og skjermbildeflyt.  Krav til ressurs: Relevant høyere utdanning minimum 3 år 5+ års erfaring med interaksjon- og grafisk design for tilsvarende løsninger 3+…

Søker interaksjonsdesigner

Kunde søker interaksjonsdesigner for utvikling av kundens nettsted som vil fungere som den primære informasjons- og rådgivningskanalen mellom kundens tjeneste og befolkningen i Norge. Oppgaver: Utvikle strategiplan for kommunikasjon/informasjon/nettbasert opplæring i alle spørsmål knyttet til kundens tjenester Tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design   Krav til ressurs: Bred erfaring fra større prosjekter innen nettbasert kommunikasjon/informasjon og…

Søker rådgiver på området teknologi, teknologiarkitektur og utviklingsledelse

Kunde søker konsulent med erfaring fra digitalisering og prosjektledelse. Ønsker konsulent med erfaring fra og kompetanse på: Virksomhetskritiske løsninger Data-, hendelse- og sanntidsdrevet arkitektur og løsninger. Mikrotjenestearkitektur Offentlige skytjenester Open source applikasjon- og databaseteknologier Ulike programmeringsspråk og rammeverk som Java, .Net/C#, Kotlin, Javascript Nye webteknologier basert på open-source JavaScript rammeverk CI/CD DevOps vektøy Kontinuerlig integrasjon/utrulling,…

Søker Backend-utvikler med Java og DevOps kompetanse

Kunde søker Backend-utvikler som vil inngå i et team for å innarbeide en DevOps-metodikk. Arbeidsoppgaver kan være: Utvikling av mikrotjenester i Java Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet Ønskede kvalifikasjoner God kjennskap til Linux…

Søker sikkerhetsspesialist for langvarig oppdrag

Stor kunde søker sikkerhetsklarert sikkerhetsspesialist for langvarig oppdrag. Krav/oppgaver: Har spesialistkompetanse innen teknisk implementering, evaluering, kunnskapsbaserte råd om compliance, hendelseshåndtering og Enterprise Security Sikre at kundens tjenester er i tråd med programmer for risiko, sikkerhet og compliance, og møter organisasjonens forventninger Bør være ekspert i sine fagfelt og bør kunne forstå hvordan en virksomhet bruker…

Søker sikkerhetsarkitekt for langvarig oppdrag

Stor kunde søker en sikkerhetsklarert sikkerhetsarkitekt for langvarig oppdrag. Krav/oppgaver: Se helhet, felles behov på tvers av tjenester og lage løsninger mer generiske slik at de kan benyttes av flere applikasjoner mv. Se en hel tjeneste, alle involverte parter, forretningsprosesser og integrasjonsbehov. Være ansvarlig for å omskrive kundenes eller prosjekteiers behov og krav til tekniske funksjoner.…

Søker senior funksjonell arkitekt

Kunde søker en senior funksjonell arkitekt som må ha god erfaring med prosessanalyser som involverer behov fra forretningssiden, samt kunne benytte ulike tekniker og verktøy for å modellere, prototype og presentere sitt arbeid. Kompetansekrav: Erfaring fra dokumentasjon av prosessmodeller og brukerreiser Evne til å analysere behov og utarbeide krav som epos og brukerhistorier Erfaring med…

Søker erfaren konsulent Microsoft Windows Server (Patch Management)

Søker erfaren konsulent Microsoft Windows Server (Patch Management) Krav til konsulent: 5-10 års erfaring med Windows Server Må ha erfaring med Patch Management Kartlegging av patch grupper og nedetids vinduer samt patch dokumentasjon Design, oppsett og konfigurasjon av løsning for patch management Testing og verifikasjon Dokumentasjon og overlevering Oppstart: ASAP Varighet: 2-3 mnd Lokasjon: Oslo…